Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
grøn omstilling

1 milliard kroner mere til grøn forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Tilfældige bogstaver skrevet med kridt på tavle

Regeringen lægger op til at øremærke den nye grønne forskningsmilliard i fordelingen af forskningsreserven for 2020. Aftalen forhandles i løbet af efteråret 2019 som en del af finansloven.

"Vi kender ikke alle løsningerne på miljø- og klimaudfordringerne. Men én ting er klart: Vi når kun i mål, hvis vi får hjælp fra forskningen. For det er i forskningen, vi skal finde nye, grønne løsninger, der gavner miljøet, klimaet og vores fælles fremtid. Derfor foreslår regeringen at øremærke 1 milliard kroner ekstra til forskning i grøn omstilling. Det er en meget ambitiøs politisk prioritering af grøn forskning", siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.  

Den nye grønne milliard kommer oven i 2019-niveauet for øremærkede midler til grøn forskning og oven i den vækst i grønne midler til energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogrammer, der er forudsat i energiaftalen i 2020. 

Skal støtte regeringens klimapolitiske målsætninger
Med midlerne vil der kunne ydes støtte til forskning, som kan bidrage til at løse klimaudfordringen og nå 70 pct. målsætningen. Midlerne vil blive yderligere fokuseret og prioriteret inden for strategiske, tematiske satsninger, der bidrager til regeringens klimapolitiske målsætninger.

"Pengene kan f.eks bruges til at forske i, hvordan vi får mere bæredygtig byggeri og transport, hvordan vi bedre kan lagre CO2 og får en mere bæredygtig produktion af fødevarer. Men det er også vigtigt, at vi tænker den grønne forskning bredt, så vi også forsker grønt, når det f.eks gælder design og arkitektur", siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Den grønne milliard finansieres blandt andet ved, at forskningsreserven i 2020 samlet set er større end i 2019. Detaljerne om finansieringen følger, når regeringen senere fremlægger sit forslag til finanslov.

Forhandlingerne om fordeling af forskningsreserven indledes i oktober.