Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Unge skal klædes bedre på til at vælge uddannelse

Regeringen vil styrke Studievalg Danmark, der hvert år vejleder 250.000 unge.

Finansministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Arkivfoto fra Københavns Universitet: Asger Ladefoged/Scanpix

Skal jeg gå efter at læse videre på universitet eller søge om optagelse på et erhvervsakademi? Hvilke videregående uddannelser kan jeg søge ind på med en erhvervsuddannelse? Hvilke adgangskrav er der for at komme ind på jurastudiet i Aarhus? Kan jeg tage til udlandet for at dygtiggøre mig undervejs i mit uddannelsesforløb? Og hvordan kan jeg kvalificere mig til at studere biomedicin, hvis jeg ikke har matematik på højniveau?  

Spørgsmålene kan være mange, når man som ung eksempelvis går i gymnasiet eller på en erhvervsskole eller lige har færdiggjort sin ungdomsuddannelse og skal lægge planer for fremtiden.

Regeringen vil derfor give de unge bedre muligheder for at blive vejledt om deres uddannelses- og karrieremuligheder og vil opruste Studievalg Danmark.  

"Som ung har man i dag rigtig mange uddannelsesmuligheder. Det er grundlæggende godt, men det kan også gøre det svært at vælge, og flere unge efterspørger bedre og mere vejledning. Det vil vi gerne give dem, så derfor vil vi nu sætte penge af til at styrke vejledningsindsatsen", siger innovationsminister Sophie Løhde.  

Konkret lægger regeringen op til at øge bevillingen til Studievalg Danmark med i alt 24 millioner kroner over de kommende fire år, så vejlederne for eksempel får mere tid til den enkelte unge og oftere kan vejlede eksempelvis elever på gymnasier og erhvervsskoler i mindre hold eller i større grupper.

"Desværre er der rigtig mange studerende, der i dag fortryder deres studievalg og skifter uddannelse. Det er hårdt for den studerende og går også ud over studiemiljøet, når der pludselig er en, der stopper i læsegruppen. Valg af uddannelse er et svært valg, og vi skal hjælp flere unge med at vælge rigtigt første gang. Derfor vil vi styrke vejledningen, så vi kan hjælpe unge med at forberede sig og finde den rette uddannelse", siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Bevillingen til Studievalg Danmark er et af initiativerne i regeringens ungeudspil, der er fjerde spor i Regeringens Sammenhængsreform.

  • Fakta om Studievalg Danmark

    Studievalg Danmark er en selvstændig statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har til opgave at vejlede unge i hele landet om valg af videregående uddannelse og de tilknyttede karrieremuligheder.  

    Vejledningsopgaven varetages af syv vejledningscentre beliggende i København, Næstved, Odense, Kolding, Herning, Aalborg og Aarhus. Studievalg Danmark har cirka 75 medarbejdere, hvoraf langt de fleste er studie- og karrierevejledere. Studievalg Danmarks sekretariat ligger i Odense.

    For at give de unge bedre muligheder for at få uddannelsesvejledning vil regeringen afsætte i alt 24 millioner kroner i perioden 2019-2022.  

    Midlerne skal blandt andet bruges til mere vejledning, indsatser over for frafaldstruede studerende og opbygning af vejledningsfaglig viden og lignende.