Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Plan udpeger 18 feriesteder på Vestkysten

Vestkysten skal være drivkraft for turismevæksten i Danmark, og turismeudviklingen bliver fremover koncentreret på udvalgte feriesteder.

Erhvervsministeriet

Udviklingsplan for turismen på Vestkysten er et initiativ i Regeringens Nationale Strategi for Dansk Turisme, der har som mål at tiltrække en tredjedel flere turister til Danmark og øge den samlede turismemæssige omsætning i Danmark til 140 mia. kr. frem til 2025.

”Det er lykkedes at skabe en ambitiøs udviklingsplan for Vestkysten, der viser vejen for udviklingen frem mod 2025. Vestkysten er en drivkraft for kystturismen i Danmark, og en styrkelse af vores turismeprodukt på Vestkysten er central, hvis vi skal nå de ambitiøse vækstmål for dansk turisme", siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Naturen som hovedattraktion
Udviklingsplanen for turismen på Vestkysten indeholder i alt 19 initiativer inden for følgende 5 indsatsområder:Vestkysten som en samlet destination

  • Kocentration af turismeudviklingen i i 18 stærke feriesteder
  • Naturen som hovedattraktion
  • Mere og differentieret overnatningskapacitet
  • Strategisk investeringsfremm

 

Her er de 18 udpegede steder på Vestkysten

”Med udviklingplanen udpeges 18 stærke feriesteder, hvor udviklingspotentialet er størst. Her skal man koncentrere udviklingen og bl.a. løfte bykvaliteten, udvikle overnatningskapaciteten og skabe nye oplevelser, der gør byerne attraktive for turisterne året rundt. Samtidig vil man i andre områder styrke og tilgængeliggøre naturen, så vi fortsat kan tilbyde turisterne gode naturoplevelser ved Vestkysten. Jeg synes, at udviklingsplanen på den måde rummer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen", siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Førende kystferiedestination i Europa i 2025
Den fælles vision med udviklingsplanen er, at den danske vestkyst allerede i 2025 er blandt de førende kystferiedestinationer i Europa. Målet er, at turismen på Vestkysten skal nå op på 23 millioner overnatninger i 2025, en årlig vækst på 3,3 pct. ligesom omsætningen skal øges med årligt 4 procent og nå op på 22. mia. kroner i 2025.

Bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme vil årligt gøre status for de tiltag, der er iværksat som en konsekvens af planen og vurdere udviklingen på Vestkysten i lyset af pejlemærkerne. Hvert fjerde år vil der blive gennemført en revidering af planen.

pdf (5,85 Mb)