Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

To ministre udtræder af regeringen

"I lyset heraf går jeg til Dronningen i morgen for at foretage justeringer i regeringens sammensætning."

Statsministeriet

Udtalelse fra statsminister Lars Løkke Rasmussen:

"Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har meddelt mig, at han ønsker at udtræde af regeringen og Folketinget. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har meddelt mig, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg og stiller sin ministerpost til rådighed. Søren Pind og Esben Lunde Larsen har igennem mange år ydet en flot indsats i Folketinget, regeringen og Venstre. De har arbejdet hårdt for vores land, og det skylder jeg dem en stor tak for.

De udtræder nu begge af regeringen, og i lyset heraf går jeg til Dronningen i morgen for at foretage justeringer i regeringens sammensætning."