Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bedre vilkår for passagerer i den kollektive trafik

Udspil: Transportminister Ole Birk Olesen vil bl.a. sikre flere fjernbusafgange, samle Rejseplanen og Rejsekortet i en digital mobilitetstjeneste.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Foto: Colourbox

Fjernbusserne bidrager som private transporttilbud til øget mobilitet og valg-frihed hos brugerne. I dag er der krav til, at en fjernbusrute skal krydse to trafikselskabsgrænser eller Storebælt, og det er ikke et krav, der kommer passagererne til gode. Med det udspil, som transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i dag offentliggør, vil han derfor sænke og ensrette afstandskravene til minimum 75 kilometer for fjernbuskørsel i Danmark.

Det vil sikre flere fjernbusruter- og afgange og dermed betydeligt flere fjernbusrejsende. Ensretningen af afstandskravene vil med andre ord betyde en markant styrkelse af den samlede mobilitet, da mange, som ellers ikke ville have rejst, vil benytte sig af fjernbussen. Særligt i yderområderne, hvor den kollektive transport i dag ikke dækker i særlig høj grad. Baseret på fjernbuspassagerfordelingen i dag forventes de nye rejsende i høj grad at være studerende og pensionister.

"Fjernbussen er en billig transportform, som skal fremmes til gavn for alle borgere, uanset om de bor i et yderområde eller i København. De nuværende afstandskrav favoriserer kørsel til og fra København. Med nye, sænkede afstandskrav kan der etableres flere rejser og rejser over kortere afstande. Forslaget vil dermed betyde, at flere passagerer kan tage fjernbussen – også i yderområderne", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Digitaliseringen på transportområdet har muliggjort digitale mobilitetstjenester, der gør det nemmere at tilgå den samlede rejse. Rejsen vil kunne planlægges, bookes og betales i én samlet app.

Teknologien er klar, men tilbuddene til de rejsende er fortsat begrænsede. 

"Jeg tror og håber, at vi i de kommende år vil se flere kreative og brugervenlige løsninger på transport- og rejseområdet, også private, som vi kender det fra for eksempel parkerings-apps. Det forudsætter, at den offentlige transportsektor arbejder videre med deling af transportdata, som Rejseplanen allerede gør i et vist omfang", siger Ole Birk Olesen.

Med det nye udspil bliver de offentlige transporttilbud derfor pålagt at dele transportdata med det private erhvervsliv. Samtidig skal private aktører kunne videresælge billetter til den offentlige trafik. Dette muliggør nye markeder i at opstå på mobilitetsområdet. 

Rejseplanen og Rejsekort skal samarbejde mere aktivt med det private erhverv, der i et større omfang skal kobles på Rejseplanen på tværs af landet. Og så skal funktionerne i de to produkter samles i én mobilitetstjeneste under ét selskab med én fælles bestyrelse, der vil fremtidssikre og styrke Rejseplanens og Rejsekortets tilbud til de rejsende. 

"Der er forhold i sektoren, der vanskeliggør fremvæksten af nye, private forretningsmodeller og indsnævrer brugernes valgfrihed. Det er både de rejsende og samfundet til last. Derfor skal vi have fjernet de begrænsninger. Data og billetter fra den offentlige transport skal gøres tilgængelig i langt højere grad, så markedet kan skabe vækst og innovation på mobilitetsområdet", siger ministeren.

Derudover skal buspassagerrettighederne styrkes. Det skal sikres, at de offentlige trafikselskaber giver de samme grundlæggende passagerrettigheder, så de er nemme at forstå og anvende på tværs af landet. De private fjernbusoperatører skal ikke pålægges samme krav som de offentlige, men der etableres en mærkningsordning for de fjernbusser, der yder samme passagerrettigheder, som de offentlige trafikselskaber.

Udspillets initiativer fremsættes i et lovforslag senere i år.

pdf (1,29 Mb)