Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer

Ligestilling er udgangspunkt for vores demokrati og en grundlæggende frihedsrettighed.

I Danmark har der ikke altid været lige muligheder for kvinder og mænd. Det har været et langt sejt træk at nå dertil, hvor vi er i dag. Og selvom vi ikke er i mål, så er vi langt. Din fremtid afgøres ikke først og fremmest af, om du er født som pige eller dreng, og mulighederne er mange uanset køn. Lige muligheder er i dag udgangspunkt for vores demokrati og en grundlæggende frihedsrettighed. Sådan er det i Danmark.

Alle har ret til selv at vælge partner

I Danmark har alle ret til at selv at vælge partner og leve åbent om deres seksuelle orientering og kønsidentitet. Alligevel møder lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI-personer) stadig diskrimination og fordomme. Det har konsekvenser for den enkeltes tryghed, trivsel og muligheder for at kunne leve frit og forløse sit potentiale.

Frihed for den enkelte og øget trivsel Mange LGBTI-personer er ressourcestærke mennesker med karriere og familieliv. Men undersøgelser viser samtidig, at LGBTI-personer generelt trives dårligere, de føler sig oftere stressede, og de drikker og ryger mere end den øvrige del af befolkningen.

Øget risiko for selvmord

Selvmordstanker er mere end dobbelt så udbredt blandt LGBT-personer som blandt den øvrige danske befolkning, og faktiske selvmordsforsøg sker ca. tre gange så ofte blandt LGBT-personer. Nydanske LGBTIpersoner er i særlig risiko for mistrivsel og diskrimination.

Mange LGBTI-personer er ikke åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet over for skolekammerater eller kollegaer. Det kan påvirke trivslen ikke at kunne deltage, når der fx på en arbejdsplads tales om, hvad man laver derhjemme og i sin fritid. Og når medarbejdere ikke trives, er sygefraværet ofte højere, produktiviteten lavere og personaleomsætningen højere.

Derfor sættes bredt ind i forhold til at fremme frihed, tryghed og inklusion, så alle LGBTI-personer - også nydanske - har mulighed for at leve åbent og uden frygt for diskrimination og overgreb.

 • Fakta

  • 40 procent af LGBT-personer er i lav grad eller slet ikke åbne om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet på arbejdspladsen.

  • 49 procent af danske LGBT-personer undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.

  • 84 procent af danskerne har oplevet negative kommentarer eller lignende over for en skolekammerat, som blev opfattet som LGBT-person.

  • 13 procent af nydanske LGBT-personer har været udsat for vold fra familien på grund af deres seksuelle orientering.

  • 15 procent af nydanske LGBT-personer føler sig presset til at gifte sig mod deres vilje.

  • 22 procent af nydanskere opfatter homoseksualitet som en sygdom.

  • 24 procent af nydanskere mener, at det bør være forbudt at have sex med en person af samme køn.

pdf (4,04 Mb)

Global indsats for LGBTI-personers rettigheder

Lige muligheder for alle uanset seksuel orientering og kønsidentitet er i stigende grad blevet sat på dagsordenen globalt. I flere og flere lande er det muligt for transkønnede at få juridisk kønsskifte og for homoseksuelle at adoptere og blive gift. Men LGBTI-personers menneskerettigheder krænkes stadig systematisk mange steder i verden.

Homoseksualitet er forbudt ved lov i mere end 70 lande – heraf nogle med dødsstraf5 – og i en række lande slår myndighederne hårdt ned på offentlige LGBTI-manifestationer som Pride. Det er nødvendigt, at Danmark går forrest og kontinuerligt presser på for at fremme frihed og retten til at være den, man er, og leve med den, man elsker.