Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Techplomacy: Mød Danmarks teknologiske ambassadør

Hvordan arbejder verdens første såkaldte tech-ambassadør - danske Casper Klynge?

Udenrigsministeriet
Verdens første tech-ambassadør Casper Klynge, som varetager Danmarks interesser i den teknologiske verden

Regeringen har lanceret en strategi for økonomisk diplomati med fem klare strategiske målsætninger. En af disse målsætninger er et ønske om at styrke den danske førerposition inden for innovation og digital omstilling. En vej til at opnå dette mål er indførelsen af techplomacy og udnævnelsen af verdens første tech-ambassadør.

Teknologiske gennembrud og en hastig udvikling, som synliggjort i Industri 4.0, er i færd med at ændre virksomheders arbejdsprocesser og konkurrencevilkår grundlæggende.

Innovation er en væsentlig forudsætning for vækst, udvikling og beskæftigelse. Regeringen vil understøtte, at Danmark er på forkant med nye tendenser, forretningsmodeller og teknologi, der kan styrke dansk konkurrenceevne.

Nem adgang til netværk, partnere og viden
Det er centralt for dansk erhvervslivs konkurrenceevne at være på forkant med den nyeste teknologiske udvikling, hvilket bl.a. også er i fokus i regeringens strategi for digital vækst. Dansk erhvervsliv skal sikres nem adgang til netværk, partnere og viden om nye teknologier og forretningsmodeller, samt implementering af disse.

Danmark har på nuværende tidspunkt syv innovationscentre i førende globale vidensmiljøer: Silicon Valley, Shanghai, München, São Paulo, New Delhi, Seoul og Tel Aviv. Innovationscentrene har til opgave at hjælpe danske virksomheder og forskningsinstitutioner med adgang til udenlandsk viden, netværk, teknologi og kapital. Fokusområderne for centrene er cleantech/greentech, tech/ICT, fintech, life sciences samt fødevarer.

Regeringen vil med udgangspunkt i de nuværende innovationscentres ekspertise styrke rådgivningen af danske virksomheder på yderligere nøglemarkeder, særligt i relation til digitaliseringens betydning for deres forretningsmodeller og produkter. Herudover vil regeringen gennem styrket sammenhæng med nationale innovationsindsatser, bidrage til at identificere og kvalificere skalerbare start-ups og vækstvirksomheder til videre international udvikling.

Lancering af Techplomacy
Adgang til kapital, herunder risikovillig kapital, er et vigtigt konkurrenceparameter og en forudsætning for at vækstvirksomheder kan skalere og indfri deres internationale potentiale. Regeringen ønsker at styrke indsatsen for at tiltrække udenlandsk risikovillig kapital til innovative danske vækstvirksomheder ved at introducere dem for mulige udenlandske investorer. Regeringen understreger med etableringen af verdens første tech-ambassadør og lanceringen af Techplomacy som en ny strategisk udenrigspolitisk prioritet betydningen af den teknologiske udvikling for det danske samfund, borgerne og danske virksomheder.

Techplomacy åbner en udenrigspolitisk dialog om de nye teknologiers potentialer såvel som risici. Tech-ambassadøren og den nyetablerede tech-enhed – repræsenteret i Silicon Valley, København og Beijing – vil i samarbejde med bl.a. innovationscentrene og øvrige repræsentationer endvidere hjemtage viden, som kan medvirke til, at Danmark fastholder sin digitale førerposition. Samtidig bidrager TechPlomacy-
initiativet til samtænkning af udenrigs- og indenrigspolitiske instrumenter og synergi mellem internationale og nationale initiativer, bl.a. i form af tæt dialog om regeringens digitale vækststrategi og Digital Hub Denmark.

pdf (3,01 Mb)