Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Styrket  indsats over for pædofilidømte

Justitsminister Søren Pape foreslår bl.a, at flere pædofilidømte fremover får forbud mod at få besøg af børn og tage kontakt til børn og at forbuddet gøres tidsubegrænset.

Justitsministeriet

Når det forfærdelige sker, at et barn bliver udsat for et seksuelt overgreb, skal samfundet stå klar til at hjælpe barnet. Samtidig skal vi sikre, at gerningsmanden får en hård og konsekvent straf og ikke begår nye overgreb.

Justitsminister Søren Pape Poulsen har lanceret et udspil med syv nye initiativer, der skal styrke indsatsen over for pædofilidømte. De nye initiativer kommer efter, at flere historier i medierne har været med til at rejse spørgsmål ved myndighedernes håndtering af pædofildømte. 

Der er tale om følgende initiativer:

  1. Flere forbud til pædofilidømte mod at være sammen med børn
  2. Forbud uden tidsbegrænsning til pædofilidømte
  3. Rækkevidden og omfanget for forbud udvides
  4. Hårdere straf, hvis et forbud overtrædes
  5. Øget behandling af pædofile i fængslerne
  6. Bedre håndtering af pædofile i forbindelse med løsladelse
  7. Styrket tilsyn med pædofilidømte med forbud og nye redskaber til politiet

”Seksuelle overgreb mod børn er en grusom og modbydelig forbrydelse, som kan påvirke offeret resten af livet. Vi skylder børnene at tage alle midler i brug for at forhindre fremtidige ofre for skrækkelige overgreb. Derfor styrker jeg nu indsatsen mod pædofilidømte markant. Vi ændrer blandt andet betingelserne, så flere pædofile kan gives forbud mod at tage kontakt til børn, ligesom vi sikrer, at politiet fremover skal foretage uanmeldte tilsyn hos tidligere dømte pædofile med forbud. Ét overgreb mod et barn er ét for meget - nu ændrer vi reglerne, så vi kan gribe ind i tide.", siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Ændrede betingelser for pædofildømte
Med initiativerne vil justitsministeren blandt andet ændre betingelserne for, hvornår pædofilidømte kan få forbud mod at opholde sig sammen med og tage kontakt til børn.

Et sådan forbud bliver fremover som udgangspunkt tidsubegrænset, og strafferammen for at overtræde forbuddet bliver hævet fra fængsel indtil 4 måneder til fængsel indtil 2 år.

Samtidigt udvides rækkevidden af forbuddet, hvilket vil betyde, at en person, der dømmes for blufærdighedskrænkelse i en svømmehal, også kan modtage et forbud mod at opholde sig i andre svømmehaller.

Styrket tilsyn
Samtidig bliver indsatsen og tilsynet med tidligere pædofilidømte, der har et forbud mod at have besøg eller være i kontakt med børn, styrket. Politiet vil fremover foretage uanmeldte tilsynsbesøg hos pædofilidømte for at sikre, at de ikke bryder forbuddet eller i værste tilfælde begår nye overgreb. I den forbindelse vil politiet og kriminalforsorgen forbedre deres dialog og koordinering, når pædofilidømte løslades og vender tilbage til samfundet.

Justitsministeren vil i denne folketingssamling fremsætte et lovforslag, der skal udmønte initiativerne i pakken om forbud til og uanmeldt tilsyn med pædofilidømte.

Rigspolitiet og kriminalforsorgen er allerede i gang med at iværksætte de initiativer, som ikke kræver lovændring.