Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bedre støtte og rådgivning til LGBTI-personer

Fire projekter målrettet bekæmpelse af fordomme og rådgivning og støtte til LGBTI-personer får penge til arbejdet.

Udenrigsministeriet

Fire projekter målrettet bekæmpelse af fordomme og rådgivning og støtte til LGBTI-personer skal nu dele 7 mio. kr. Initiativet er en del af regeringens handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Homo- og biseksuelle og transkønnede trives generelt dårligere end resten af den danske befolkning. De føler sig oftere stressede og har oftere langvarig sygdom. 49 procent undgår offentligt at holde i hånd med en partner af sammen køn, fordi de frygter overfald, trusler eller chikane. Og de har tre gange så mange faktiske selvmordsforsøg som resten af befolkningen.

Regeringen lancerede i juni en handlingsplan med 42 initiativer, der skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Et vigtigt element i handlingsplanen er at udbrede støtte og rådgivning til målgruppen til hele landet og bekæmpe fordomme.

Fire projekter målrettet homoseksuelle og transkønnede modtager 7 mio. kr. til det formål. Et projekt skal bl.a. via mobil rådgivning, der rejser rundt i landet, sikre, at transkønnede får bedre støtte og netværksmuligheder. Et andet projekt skal udbrede de generelle rådgivnings- og støttetilbud til LGBTI-personer til hele landet.

De sidste to projekter skal særligt bekæmpe fordomme og arbejde for mere inklusion og forståelse for forskellighed i forhold til køn, krop og seksualitet på landets folkeskoler og ungdomsuddannelser.

 • De fire projekter

  Projekter om rådgivning, støtte og netværksmuligheder

  LGBT Danmark modtager 2,0 mio. kr. til at udbrede deres rådgivningstilbud for LGBTI-personer i hver af de fem regioner. Her skal de opbygge lokale netværk for LGBTI-personer i en række udvalgte byer.

  TransAktion modtager 2,0 mio. kr. til at etablere professionel peer-to-peer rådgivning og støttegrupper til transpersoner. Rådgivningen forankres i København, men tilbydes som en mobil rådgivning, der rejser rundt til en række byer på tværs af landet.

  Projekter om bekæmpelse af fordomme

  Sex & Samfund modtager 2,0 mio. kr. til bl.a. at uddanne et korps af "forandringsagenter", som skal gennemføre ung-til-ung-baserede oplysning- og dialogaktiviteter på ungdomsuddannelserne.

  LGBT Danmark modtager 1,0 mio. kr. til et opkvalificeringstilbud i inkluderende LGBTI-metoder til fagpersoner i Folkeskolens udskoling. Som led i projektet udvikles bl.a. en læringspakke. Læringspakken har fokus på håndtering af mobning, stigmatisering og fordomme samt konkrete redskaber ift. at understøtte LGBTI-personer tryghed og mentale sundhed.

”Mange homoseksuelle og transkønnede er ressourcestærke personer. Men tallene viser desværre også, at mange trives dårligt. I dag er mulighederne for at få hjælp i høj grad koncentreret omkring de store byer. Sådan skal det ikke være fremover, for råd og støtte er afgørende, uanset om du bor i en stor by eller en lille by, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Ligestillingsministeren ønsker også at bekæmpe fordomme over for LGBTI-personer så tidligt som muligt. Mange har allerede oplevet diskrimination og mobning i skolen. I en undersøgelse svarer 63 procent, at de ofte eller altid skjulte deres seksuelle orientering eller kønsidentitet i skolen.

”Det er skræmmende, at mange oplever at blive udsat for mobning og psykisk vold i løbet af deres skolegang. Ved at støtte de to projekter, der er målrettet fordomme og inklusion, sætter vi ind i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Dermed sørger vi for, at børn og unge tidligt får en forståelse for og accept af forskellighed i forhold til køn, krop og seksualitet”, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Midlerne i ansøgningspuljen blev afsat i forbindelse med satspuljeaftalen for 2018. Puljen var målrettet frivillige foreninger og NGO’er. Der var 12 ansøgninger til puljen, og der var søgt om støtte for i alt 27,3 mio. kr. De fire udvalgte projekter skal gennemføres til og med 2021.