Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Handlingsplan klar for homoseksuelle og transkønnede

Se de 42 initiativer, der skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer i Danmark.

Udenrigsministeriet

Halvdelen af de danske homoseksuelle undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane. 40 pct. er ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen. Og homoseksuelle og transkønnede har tre gange så mange selvmordsforsøg som den øvrige del af befolkningen.

Det er alarmerende ifølge ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der også har det koordinerende ministeransvar for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). Det er derfor også det helt centrale i Regeringens handlingsplan at modvirke utryghed og mistrivsel.

”Regeringen vil sende et klokkeklart signal. Vi vil ikke acceptere, at homoseksuelle og transkønnedes rettigheder krænkes. Vi vil ikke acceptere, at denne gruppe generelt skal have et dårligere og mere utrygt liv. Og vi vil sætte handling bag ordene. Regeringen er på frisindets og frihedens side. Alle skal behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet”, siger Eva Kjer Hansen.

42 konkrete initiativer

Regeringens nye brede handlingsplan indeholder 42 konkrete initiativer. Rådgivning, netværksmuligheder og støtten skal øges. Der skal mere fokus på at fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og fordomme skal bekæmpes. Lovgivningen skal ses igennem med en tættekam. Endelig er der fokus på de homoseksuelle og transkønnede i de etniske minoritetsmiljøer, der er en særligt udsat gruppe.

”Det er generelt nogle triste tal, vi kan læse om utryghed, mistrivsel og selvmord. De er alt for høje. Men det ser endnu værre ud, når det gælder de etniske minoritetsmiljøer, hvor en tredjedel har selvmordstanker. Det fortæller en historie om en kultur, hvor uvidenhed og intolerance, når det gælder homoseksuelle og transkønnede får lov at trives. Vi skal støtte de kræfter, der tager den kamp”, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

Her er indsatser og initiativer i handlingsplanen

 • Rådgivning, netværk og støtte:
  • Ansøgningspulje til rådgivning, støtte og netværksmuligheder*
  • Projektstøtte til Sabaah*
  • LGBTI-personer på asylcentre
  • Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at springe ud
  • Indsatser til bekæmpelse af vold i homoseksuelle parforhold*
  • Undersøgelse af interkønnedes levevilkår
 • Fremme af åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet
  • Dialog med virksomheder og organisationer om åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdspladsen
  • Kampagne der skal fremme åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdsmarkedet*
  • Undersøgelse af barrierer for åbenhed på arbejdspladsen
  • Indarbejdelse af LGBTI-perspektiver i arbejdsmarkedsforskning
  • Indarbejdelse af LGBTI-eksempel i Arbejdstilsynets vejledning om mobning og seksuel chikane
 • Bekæmpelse af fordomme blandt unge og fremme af åbenhed i uddannelse:
  • Ansøgningspulje til bekæmpelse af fordomme*
  • Evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Forundersøgelse af monitorering af LGBTI-elevers trivsel
  • Inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner
  • Drøftelse af LGBTI-området på de videregående uddannelsesinstitutioner
  • Seksualundervisningen i læreruddannelsen
 • Bekæmpelse af homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt:
  • Undersøgelse af barrierer for LGBTI-personer i idrætsforeninger og omfanget af homo- og transfobi*
  • Nedsættelse af arbejdsgruppe og udvikling af idrættens fælles strategi*
  • Iværksættelse af initiativer i udvalgte idrætsgrene*
  • WorldPride og EuroGames i 2021
  • Udvidelse af Offerundersøgelsens spørgeskema
 • Styrke viden og rådgivning i sundhedsvæsenet og ældreplejen:
  • Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer*
  • Informationsmateriale til plejeog aktivitetspersonale på ældreområdet vedrørende ældre LGBTI-personer*
  • Etablering af videnscenter på transområdet*
  • Øget informationsindsats i relation til transkønnede*
  • Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede*
  • Informationsmateriale målrettet forældre til børn med variation i kønskarakteristika* 
  • Konference om variation i kønskarakteristika
  • Gennemgang af proces for udvælgelse af bloddonorer
 • Internationalt ansvar og samarbejde
  • Dansk medlemskab af Equal Rights Coalition (ERC)
  • Dansk bidrag til Global Philanthropy Projects (GPP) Global Resources Report
  • Fortsat aktiv dansk indsats for medlemskab af UN LGBTI Core Group
  • IDAHO Forum
  • Samarbejde i Nordisk Ministerråd
  • Opfordring til flagning med regnbueflag på lokale repræsentationer
 • Tværgående initiativer:
  • Koordinerende funktion
  • Tværministeriel arbejdsgruppe
  • Gennemgang af lovgivning på tværs af områder
  • Styrket dialog med og samarbejde på tværs af civilsamfundet
  • Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår*
  • Videns- og erfaringsopsamling

Skal forbedre trivsel og sundhed for LGBTI-personer

På sundheds – og ældreområdet lanceres en række konkrete initiativer, der skal forbedre trivsel og sundhed for LGBTI-personer. På transområdet etableres bl.a. et nyt videnscenter, der skal indsamle og udvikle viden på området, mens der også afsættes midler til øget information og rådgivning. På området for interkøn laves informationsmateriale, der målrettes til forældre til børn med variation i kønskarakteristika. Man styrker også sundhedsindsats i almen praksis i forhold til LGBTI-personer.

 Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, siger:

 ”Vi skal støtte og møde mennesker og deres forskellighed med respekt og omsorg for deres livssituation. Med handlingsplanen lancerer vi seks nye initiativer på sundheds – og ældreområdet. Det er nødvendigt, for som det er lige nu, så har LGBTI-gruppen brug for, at vi hjælper bedre. Med initiativerne øger vi blandt andet sundhedspersonalets viden og kompetencer, så de i endnu højere grad kan give en tidssvarende støtte og behandling til LGBTI-personer.”

* Initiativerne er finansieret af satspuljen 2018. Satspuljepartiernes aftale omfatter 12 initiativer, men indgår i oversigten som 15 initiativer.

pdf (1,10 Mb)