Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Skoler ser ud til at nå skolepuljens mål

Mange skoler har løftet det faglige niveau for eleverne og kan dermed forvente at få udbetalt penge fra regeringens skolepulje.

Undervisningsministeriet

Godt 60 af i alt 104 deltagende skoler kan se frem til at få del i første udbetaling af regeringens 500 millioner kroner store skolepulje, der udmøntes over tre år.

Skolepuljen er rettet mod skoler med en høj andel af fagligt svage elever i udskolingen. Det forventes, at de godt 60 skoler får del i præmien, fordi de er lykkedes med at løfte det faglige niveau. Konkret ved at flere elever har opnået mindst 4 i karaktergennemsnit i 9. klasseprøverne i dansk og matematik.

”Det er en succes, at så mange skoler ser ud til at få del i skolepuljen det første år. Jeg ved, der er gjort en kæmpe indsats ude på mange skoler, og jeg er rigtig glad for resultatet, fordi det betyder, at flere hundrede elever har løftet deres faglige niveau og dermed styrket det fundament, de skal bygge deres liv videre på. Men også fordi det betyder et økonomisk boost til de skoler, der har løftet flere elevers basale færdigheder i dansk og matematik og dermed deres forudsætninger for at klare sig på en ungdomsuddannelse,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Skolepuljen har til formål at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang i skolen.

120 folkeskoler med en stor andel af elever, der får under karakteren 4 i 9.-klasseprøverne i dansk og matematik, fik tilbud om at blive en del af regeringens skolepulje, der blev lanceret i april 2017.

LÆS OM SKOLEPULJEN

Hovedparten af skolerne i skolepuljen har deltaget i Undervisningsministeriets understøttende program. Programmet skal give skolerne en håndsrækning til at løfte udskolingseleverne fagligt. Skolerne får rådgivning om fagligt løft fra ministeriets læringskonsulenter samt viden og inspiration i form af materialer om virksomme indsatser i for eksempel dansk og matematik.

Opgørelsen fra Undervisningsministeriet bygger på foreløbige tal. Den endelige opgørelse af, om de deltagende skoler opfylder kriterierne for at få udbetalt en præmie i 2018, forventes at ligge klar i september 2018. Alle skoler og forvaltninger får tilsendt et brev med resultaterne fra årets karakterindberetninger. Udbetalingen sker i 4. kvartal 2018.

Kriterierne for at få udbetalt en præmie er i 2018:

  • En 5 procentpoints reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9. klasseprøver i fagene dansk og matematik
  • At skolen afrapporterer til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afrapporteringen skal indeholde en status om skolernes arbejde med indsatser i forhold til løft af fagligt svage elever. Frist for afrapporteringen er 31. august 2018.