Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

To forlig i udbyttesagen – det fulde beløb tilbagebetales

Det er lykkedes for Skattestyrelsen at indgå forlig med to såkaldte pensionsplaner i USA. De forlig er tegn på, at vi har valgt den rigtige strategi, siger skatteministeren.

Skatteministeriet
Billede af Karsten Lauritzen fra siden. I Skatteministeriet og med papirer i hånden.
Foto: Les Kaner

Skattestyrelsen har i samarbejde med Kammeradvokaten indgået de første to forlig i udbyttesagen. Forligene med to konkrete pensionsplaner fra USA betyder, at de to amerikanske pensionsplaner tilbagebetaler 10 mio. kr. til den danske statskasse. Det er det fulde beløb, som de tidligere har fået refunderet uretmæssigt i udbytteskat.

Som en del af forligene har de to pensionsplaner forpligtet sig til at udlevere en række oplysninger, som de danske skattemyndigheder i samarbejde med Kammeradvokaten kan bruge til det videre arbejde med at få pengene tilbage i statskassen.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at der nu er sat underskrifter på de første forlig i udbyttesagen.

”Vi kan endnu ikke juble, men det er en vigtig milepæl, at det er lykkedes for Skattestyrelsen at indgå forlig om at få tilbagebetalt pengene. Og endda det fulde beløb. Forligene et tegn på, at vi har lagt den helt rigtige strategi. Jeg er i det lys mere positiv i forhold til at få hele det svindlede beløb tilbage, når først retssagerne for alvor kommer i gang. Og jeg vil gerne understrege, at vi kæmper for hver en bøjet femogtyveøre”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Markant fremdrift i arbejdet
Skattestyrelsen har i tæt samarbejde med Kammeradvokaten nu stævnet op mod i alt ca. 420 personer og selskaber, der på den ene eller anden måde har en rolle i udbyttesagen. Af dem er der bare i USA anlagt civile retssager mod 176 sagsøgte. I alt er der lagt sager an for det fulde beløb på 12,7 mia. kr., som Danmark er blevet svindlet for.

Derudover har Skattestyrelsen ved en domstol i Storbritannien fået udstedt en såkaldt World Wide Freezing Order, hvor der på nuværende tidspunkt er opnået en kendelse om arrest for 11,2 mia. kr.  

På nuværende tidspunkt er foretaget en række civile arrester i aktiver for samlet ca. 3,3 mia. kr. i fire lande mod en række selskaber og personer – et beløb, der er skønsmæssigt fastsat og forbundet med usikkerhed. Derudover forventes det, at der kan indefryses yderligere aktiver. Samtidig er der gennemført civile ransagninger i to lande, hvorved Skattestyrelsen har opnået adgang til et meget omfangsrigt materiale af betydning for de anlagte retssager.

Markant oprustning af udbytteområdet i Skattestyrelsen
Fremskridtene i udbyttesagen er hjulpet godt på vej af, at regeringen løbende – bl.a. med flere af partierne i Folketinget – har oprustet indsatsen på udbytteområdet markant. Etableringen af fagområdet Særlig Kontrol i Skattestyrelsen med selvstændig direktør og ca. 350 medarbejdere har betydet, at indsatsen mod organiseret økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse er styrket markant og nu er samlet i ét stærkt fagområde.

Også administrationen af selskabsområdet er blevet etableret med egen direktør i den nye Skattestyrelse. Selskaber håndterer hele udbytteområdet, herunder den styrkede kontrol af refusionsanmodninger. Her er der ligeledes løbende tilført flere ressourcer og nye medarbejdere de senere år. Kigger man på perioden 2019-2022 lægger regeringen op til at prioritere yderligere ca. 435 mio. kr. til udbytteområdet. De prioriterede midler skal bl.a. anvendes til massiv kontrol af refusioner, hjemføring af svigsbeløb samt til implementering af en ny model for beskatning af udbytter, hvor muligheden for at få refusion helt afskaffes.

Skatteminister Karsten Lauritzen slår fast, at der hverken spares på udbytteområdet eller på den generelle indsats mod organiseret økonomisk svindel og skattekriminalitet.

”Regeringen har absolut ingen planer om at spare på udbytteområdet eller indsatsen mod den organiserede skattesvindel. Tværtimod. Og de seneste års resultater i fx Panama Papers taler for sig selv. Vi ønsker at sætte alt, vi kan ind for at forhindre, at personer med plettet samvittighed lykkes med at snyde og svindle i Danmark. Derfor vil jeg gerne slå helt fast, at vi i regeringen ikke sparer på de her områder, ligesom vi er villige til at drøfte med Folketingets partier, om vi kan opruste yderligere”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

 • Skatteminister: Finanstilsynet ind i sag om bankordning

  Efter svindlen med udbytteskat for 12,7 mia. kr. via den såkaldte blanketordning blev kendt i 2015, har Skattestyrelsen sideløbende undersøgt den såkaldte bankordning. Den er blevet undersøgt for, om der også her var tegn på svindel med refusion af udbytteskat.

  Undersøgelserne konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på svindel med bankordningen.

  Bankordningen var en aftale mellem SKAT og de tre store banker SEB, Nordea og Danske Bank. Aftalen, der blev lukket ned i 2015, indebar, at bankerne på vegne af udenlandske kunder kunne anmode SKAT om refusion af udbytteskat.

  Ordningen var betinget af, at bankerne sikrede eller fik sandsynliggjort, at der var betalt udbytteskat af de indsendte ansøgninger, ligesom bankerne havde ansvaret for at sikre den retmæssige refusion.

  Skattemyndighederne kan ikke undersøge sagen yderligere uden oplysninger fra bankerne. For at sikre en tilbundsgående undersøgelse, har skattemyndighederne derfor anmodet Finanstilsynet om aktivt at gå ind i sagen. Formålet med at involvere Finanstilsynet er bl.a. at undersøge, om bankerne ligger inde med oplysninger, som er relevante for skattemyndighedernes arbejde. Samtidig skal det vurderes, om der er gennemført de nødvendige kontroller af ejerforholdene til aktier, og om hvidvaskreglerne er overholdt.

  ”Sagen om udbyttesvindel er den mest forargelige svindelsag i den nyere Danmarkshistorie, og vi har taget – og vil fortsat – tage alle midler i brug for at komme til bunds i den. Og for at sige det, som det er, så er jeg – særligt med de seneste ugers afsløringer – simpelthen ikke overbevist om, hvorvidt bankerne har levet op til deres samfundsansvar. Derfor har vi nu bedt Finanstilsynet om at gå ind i sagen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen. 

  Hårdere kurs over for skatterådgiverne
  De seneste afsløringer i medierne har vist, at en række skatterådgivere har været involveret i sagerne om svindel med udbytteskat. Det er sket på tværs af flere europæiske lande.

  I foråret fremlagde det nye Skattelovråd en række anbefalinger om at formalisere pligter og god skik for skatterådgivere. Det er ifølge skatteministeren en bunden opgave at få en ordentlig kultur blandt skatterådgivere, men han mener ikke, at et kodeks kan stå alene.

  Han vil derfor sætte endnu hårdere ind mod skatterådgivere, der hjælper til med at skatteunddrage. Og målet er for skatteministeren klart – flere skatterådgivere på den forkerte side af loven skal straffes med bøder, erstatningskrav og i sidste ende fængsel.

  ”Det er helt uacceptabelt, at der i rådgivningsbranchen ikke er højere moral. Og det tyder på, at der er behov for en langt mere hård kurs fra myndighedernes side. Min holdning er krystalklar – vi skal ikke acceptere nogle former for rådgivning i skatteunddragelse”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.