Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Skattemyndighederne stævner udbyttesvindlere for milliarder

De danske skattemyndigheder er i gang med at anlægge civilretlige sager i den såkaldte udbyttesag. Sagerne vurderes samlet set at løbe op i ca. 11 mia. kr.

Skatteministeriet
Billede af et skilt med SKAT
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

I den kommende tid vil skattemyndighederne anlægge et større antal sager, som samlet set vurderes at kunne løbe op i ca. 11 mia. kr.  På nuværende tidspunkt er der anlagt ca. 50 sager, heraf ca. 10 nye alene i de seneste to dage, med samlede krav på ca. 2,3 mia. kr.

Det endelige mål er at anlægge sager, der svarer til det fulde svindelbeløb, som efter den afsluttende gennemgang i forbindelse med efterforskningen er opgjort til ca. 12,7 mia. kr.

'Voldsomt forarget'

Skatteminister Karsten Lauritzen er meget tilfreds med, at arbejdet nu går ind i en ny og vigtig fase.

”Jeg vedbliver at være voldsomt forarget over, at organiserede kriminelle kunne lykkes med at svindle den danske stat for et så stort milliardbeløb. Danskerne har en helt igennem berettiget forventning om, at myndighederne kæmper med næb og klør for at få så mange af de stjålne penge tilbage. Derfor glæder jeg mig over de betydelige fremskridt, vi ser her. Selvom arbejdet langt fra er slut, viser det med al tydelighed, at myndighederne sætter alt ind i denne sag”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

De danske myndigheders arbejde i den såkaldte udbyttesag foregår i to spor.

For det første er der den strafferetlige efterforskning, som SØIK står i spidsen for. Her er det sket en række fremskridt, blandt andet som følge af intensivt arbejde fra et såkaldt Joint Investigation Team – et fælles internationalt efterforskningshold med deltagelse af efterforskere fra en række lande verden over. 

Efterforskningen har bl.a. ført til ransagninger, afhøringer og indhentelse af oplysninger fra banker, pengeinstitutter og virksomheder. Disse skridt har ført til beslaglæggelse af værdier (indeståender på bankkonti, aktier og ejendomme) i udlandet for ca. 2,7 mia. kr. En stor del af værdierne er beslaglagt i Tyskland.

Det forudsætter en fældende straffedom før, at pengene endeligt er retur i den danske statskasse.

Anlægger retssager om erstatning

For det andet arbejder skattemyndighederne ad den civilretlige vej for at få så mange penge tilbage i statskassen som muligt. Det sker ved at anlægge retssager om tilbagebetaling eller erstatning. 

Baggrunden for sagerne er en vurdering af, at der har været professionelle aktører med i de processer, som har muliggjort svindlen. De dokumenter, som har været lagt til grund for udbetalingen af udbytteskat, har således i flere tilfælde været igennem flere professionelle led, inden SKAT har modtaget dem. 

Skattemyndighederne vurderer på den baggrund – bistået af Kammeradvokaten – at disse aktører kan have et ansvar og anlægger på den baggrund civilretlige sager om erstatning eller tilbagebetaling. 

Det er usikkert, hvor stort et beløb, der i sidste ende kan ende tilbage i den danske statskasse. Det afhænger af udfaldet i de enkelte sager. 

”Når skattemyndighederne indleder de her sager, er det naturligvis, fordi vi mener, at der er noget at komme efter. Men det er meget komplicerede sager, som nu skal føres ved udenlandske domstole, og det er desværre ikke sikkert, hvordan de ender. Så selvom det er meget positivt – og en stor sejr for danskernes retsfølelse – at sagerne nu bliver anlagt, er jeg også nødt til at understrege, at det ikke er det samme, som at alle pengene kommer tilbage i statskassen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.