Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ekspertgruppe klar med anbefalinger om dataetik

Regeringen har fået anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik, som skal gøre arbejde med dataetik let og konkret.

Erhvervsministeriet
Foto: Colourbox

Regeringen har modtaget anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik. Anbefalinger som skal gøre arbejde med dataetik let og konkret og til et konkurrenceparameter for danske virksomheder.   

Ekspertgruppen om dataetik har ni anbefalinger til regeringen. Heriblandt anbefaler Ekspertgruppen nedsættelse af et råd for dataetik, der bl.a. skal understøtte anvendelsen af dataetik i dansk erhvervsliv. 

"Ansvarlig brug af data vil være absolut afgørende for danske virksomheder i fremtiden. Vi har kulturen til at gå forrest. Vi har innovationskraften til at kombinere det teknologiske fremskridt med ansvar. Vi har kritiske forbrugere som i højere og højere grad vil efterspørge både produkter og virksomheder, som har dataetik dybt forankret i kulturen", siger Christiane Vejlø, formand for ekspertgruppen om dataetik:

”Vores arbejde med dataetik har først været et sprint med de 9 konkrete anbefalinger, vi præsenterer i dag som resultat. Anbefalingerne skal på den lange bane medvirke til at løfte dataetiske refleksioner og ansvarlig brug af data, så både kulturen og konkurrenceevnen bliver styrket for danske virksomheder på vej mod fremtiden."

Forbrugerne skal stille krav
Derudover anbefaler ekspertgruppen, at der udvikles en dynamisk værktøjskasse med vejledning og anvisninger, som gør det nemt at indtænke og operationalisere dataetik. Anbefalingerne understøtter forbrugerne i at lære at stille krav til tjenester og virksomhederne i at tage ansvar og se forretningspotentialet i ansvarlig dataanvendelse.

”Jeg vil gerne takke ekspertgruppen for den store indsats, som jeg ved, de har lagt i arbejdet. Jeg er glad for, at regeringen nu får en række konkrete anbefalinger, der kan understøtte virksomhederne i at se forretningspotentialet i ansvarlig dataanvendelse. Nu skal vi i regeringen nærlæse anbefalingerne og se på, hvordan vi fra politisk side arbejder videre med dem", siger erhvervsminister Rasmus Jarlov:

Ekspertgruppen om dataetik, der er nedsat i regi af regeringens Disruptionråd, har siden marts måned i år arbejdet på at komme med et sæt anbefalinger, der kan bidrage til ansvarlig og bæredygtig anvendelse af data i erhvervslivet, så ansvarlig dataanvendelse kan blive et konkurrenceparameter for danske virksomheder. Regeringens opfølgning på anbefalingerne offentliggøres i forbindelse med lanceringen af den afsluttende rapport for Disruptionrådets arbejde. 

pdf (1,23 Mb)