Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringens ældrepolitiske visioner skal ud i forsamlingshusene

– Regeringens ældrepolitiske visioner skal til debat, og det skal ske ude i forsamlingshusene og på plejehjemmene rundt omkring i landet. Derfor lancerer ældreminister Thyra Frank i dag et katalog med regeringens ældrepolitiske visioner og starter den første samtale på Filskov Friplejehjem.

Sundheds- og Ældreministeriet
4 ældre kvinder er glade og holder om hinanden
Foto fra 'Værdighed i ældreplejen'

Regeringen og Dansk Folkeparti har ved de seneste tre finanslovaftaler prioriteret ældreområdet højt. Samlet betyder aftalerne, at der permanent er afsat cirka to milliarder mere om året til ældreplejen i Danmark.

Ved den seneste finanslovsaftale var ældreområdet dét velfærdsområde, som fik tilført flest nye midler. Men der er stadig et stort behov for at tale retning og værdier, mener Thyra Frank.

”Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti sikret et markant løft af ældreområdet, og vil følge området tæt. Men uanset, hvor mange penge vi tilfører, så er retningen og værdierne ligeledes vigtige for, hvordan kommuner og ledere prioriterer - og for hvordan medarbejdernes tilgang er i forhold til den enkelte borger”, siger Thyra Frank.

Regeringens ældrepolitiske visioner er bygget op om fire pejlemærker for den gode ældrepleje:

 

1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse,

2) Bedre plads til de pårørende,

3) Adgang til fællesskabet for alle 

4) Mere nærvær ved livets afslutning.

 

”De fire pejlemærker i regeringens ældrepolitiske visioner er helt centrale for en værdig ældrepleje, og mange steder er man allerede i gang med noget lignende. Men vi skal have alle med og værdierne i plejen skal blive endnu tydeligere. Derfor glæder jeg mig til at komme i dialog med borgere, kommuner, ældreråd, pårørende, medarbejdere og ledere landet over”, siger Thyra Frank og fortsætter:

”Man kan miste viljen og lysten til livet, hvis man føler, at man ikke længere har nogen indflydelse på sit eget liv. At andre pludselig bestemmer over én, fordi man har behov for hjælp. På samme måde er det med ensomhed. At føle sig uønsket alene forringer livskvaliteten og kan i værste fald øge dødeligheden. Derfor er pejlemærkerene om selvbestemmelse og adgang til fællesskabet så utrolig vigtige.”

Thyra Frank holder en række samtaler om de fire pejlemærker, og hvordan man kan bruge dem. Ældreministeren inviterer kommunernes ældreråd - som rådgiver kommunalpolitikerne - til forsamlingshus-samtaler. Ligesom hun tager snakken på plejehjem med pårørende, beboere, frivillige og medarbejdere.

Ældreminister Thyra Frank har tidligere besøgt Seniorcenter Egegården i Gladsaxe