Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Godtgørelsen for seksuel chikane skal hæves

Regeringen vil hæve godtgørelsen i sagerne med en tredjedel, så det gennemsnitlige beløb stiger fra 25.000 til godt 33.000 kroner.

Beskæftigelsesministeriet

Ansatte, der har været udsat for seksuel chikane, skal fremover have en højere godtgørelse. Det mener regeringen, der med et nyt lovforslag vil hæve godtgørelsen i sagerne med en tredjedel, så det gennemsnitlige beløb stiger fra 25.000 til godt 33.000 kroner.

"Vi har alle sammen et ansvar for at sætte en stopper for seksuel chikane, og derfor vil vi i regeringen nu også gøre det dyrere at overtræde forbuddet. Godtgørelserne i sager om seksuel chikane er simpelthen for lave og utidssvarende. Det vil vi lave om på nu, og samtidig sende et klart signal om, at seksuel chikane er helt uacceptabelt", siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Tydligere forbud
Regeringen vil samtidig gøre forbuddet mod seksuel chikane endnu tydeligere i ligebehandlingsloven, så der står, at lige arbejdsvilkår også omfatter forbud mod seksuel chikane. Samtidig bliver det understreget, at der ikke bør lægges vægt på omgangstonen på arbejdspladsen, når man skal vurdere sager om seksuel chikane, hvilket der ellers tidligere har været eksempler på. 

"Der må ikke herske nogen tvivl om, at seksuel chikane er ulovligt, og man kan ikke bare bruge den undskyldning, at der er en særlig omgangstone på arbejdspladsen. Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at arbejdsgiverne ser kritisk på den kultur, der er på arbejdspladsen. Hvis den på nogen måder kan virke krænkende, er det en ledelsesopgave at gribe ind med det samme", siger Troels Lund Poulsen.

Udspringer af bevægelse
Lovforslaget udspringer af #MeToo-bevægelsen og den offentlige debat om seksuel chikane, som det har givet anledning til.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og den daværende ligestillingsminister Karen Ellemann afholdte den 9. april 2018 en fælles høring om seksuel chikane på arbejdspladsen for at drøfte, hvad der skal til for at komme seksuel chikane til livs og forpligte alle aktører til at understøtte en arbejdskultur, hvor der er nultolerance over for seksuel chikane.

Læs mere om lovforslaget på Høringsportalen