Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Vold og trusler i grundskolen skal forebygges

Flere lærere og pædagoger har oplevet at blive udsat for vold og trusler. Ny indsats skal hjælpe skolerne med at komme problemet til livs.

Undervisningsministeriet
Foto: Tomas Bertelsen/Scanpix

En undersøgelse fra maj 2018 viste, at markant flere lærere og pædagoger i grundskolen over de seneste år har oplevet at blive udsat for vold og trusler. Med sit prioriteringsoplæg for satspuljen 2019 lægger regeringen op til en ny indsats, som skal hjælpe skolerne med at komme problemet til livs. Regeringen foreslår at sætte 30 millioner kroner af til at forebygge vold og trusler i grundskolen i perioden 2020-2022. De nye tiltag vil styrke den igangværende indsats, som undervisningsministeren tog initiativ til i oktober 2017.

”Med prioriteringen af satspuljen sender vi i regeringen et klart signal om, at vold og trusler ikke tolereres i skolen. Det skal være trygt at opholde sig i skolen – både for børn og voksne. Det kan have hårdtslående negative konsekvenser at blive udsat for vold og trusler, og det må vi ikke udsætte hverken vores børn eller det undervisende personale for. Det er et problem, vi allerede er i gang med at dæmme op for, og derfor glæder jeg mig over prioriteringen i satspuljeoplægget, som vil bidrage med et massivt løft til den igangværende indsats,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

Initiativet i satspuljeoplægget omfatter blandt andet etableringen af en taskforce til forebyggelse og håndtering af vold i grundskolen. Taskforcen vil bestå af et korps af læringskonsulenter, som skal tilbyde skolerne konkret hjælp til at håndtere akutte lokale problemstillinger og gennemføre længevarende udviklingsforløb. Indsatsen målrettes særligt udfordrede skoler, men vil også indeholde landsdækkende indsatser og formidlingsindsatser med fokus på videndeling og udbredelse af lovende praksis i forhold til at forebygge og håndtere vold og trusler.

Indsatsen indgår som en del af en samlet prioritering af indsatser mod vold i regeringens prioriteringsoplæg for satspuljen. Regeringen lægger op til at afsætte i alt cirka 75 millioner kroner til indsatsen mod vold i perioden 2019-2022.

Regeringen foreslår også at finansiere en række andre projekter med satspuljen for 2019 som Undervisningsministeriet samarbejder med Beskæftigelsesministeriet, Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet om. Det gælder for eksempel forebyggelse af psykiske problemer blandt eleverne i grundskolenog på ungdomsuddannelserneog nedbringelse skolefravær.

Fakta: Vold og trusler i grundskolen: