Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bedre fordeling i daginstitutioner

Sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har regeringen indgået aftale om, at kommunerne fremadrettet skal sikre bedre fordeling af børn i daginstitutioner.

Børn leger

For at give børn fra udsatte boligområder en bedre start, har regeringen indgået aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om, at der skal være en bedre fordeling af børn i daginstitutionerne.

Med aftalen er partierne enige om, at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i alle daginstitutioner, dog med mulighed for at hæve loftet til 35 pct. i de kommuner, der har en stor andel børn i de udsatte boligområder. Målet er, at der skal være bedre mulighed for at udvikle det enkelte barns danske sprog, trivsel og generelle læringsparathed.

Figur

Aftalepartierne er endvidere enige om, at hvis kommunerne som led i opfyldelsen af pasningsgarantien ønsker at tilbyde de børn, som ikke har bopæl i udsatte boligområder, en plads i et dagtilbud i et udsat boligområde, så skal kommunerne også tilbyde en plads uden for et udsat boligområde. Det er den enkelte familie, der beslutter, hvilken af de tilbudte pladser, de vil tage imod. Herudover kan forældrene fortsat selv søge pladser i institutioner beliggende i tilknytning til udsatte boligområder, hvis de ønsker det.

På denne måde ændres dagtilbudsloven, så det bliver klart, at kommunerne tilrettelægger anvisningen, således at sammensætningen af børn i kommunens daginstitutioner i større omfang afspejler befolkningssammensætningen i kommunen.

Der bliver afsat 200 mio. kr. i alt til en låne- og ansøgningspulje til kommunerne, som udmøntes i 2019 og 2020, derudover er der afsat 15 mio. kr. årligt til administrative udgifter i kommunerne. De nye regler om fordeling forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Aftaletekst
pdf (224 Kb)