Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Politisk aftale om vækstplan for life science

Regeringen har indgået en politisk aftale, som skal hjælpe de danske Life Science-virksomheder

Erhvervs- og Vækstministeriet
Erhvervsminister Brian Mikkelsen forklarer her i en video fra tidligere på året, hvorfor Life Science er så vigtigt for Danmark

Derfor har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om initiativer i vækstplanen for life science. Aftalen udmønter puljen på 30 mio. kr. årligt, der er afsat til en vækstplan for life science med erhvervs- og iværksætteraftalen fra november 2017. 

Med den nye aftale begynder arbejdet med at realisere initiativerne i vækstplanen for life science, der skal sætte Danmark på verdenskortet som en førende life science-nation.

Der afsættes midler til initiativer inden for fem områder for at styrke grundlaget for den fremtidige vækst i life science-erhvervet:

1. Mere klinisk forskning til Danmark

2. En lægemiddelstyrelse i topklasse

3. Flere startups og digital omstilling

4. Målrettet internationaliseringsindsats

5. Ny life science enhed i Erhvervsministeriet


De aftalte initiativer adresserer hele værdikæden for life science-virksomhederne. Lige fra grundforskning over klinisk forskning, innovation og produktudvikling inden for life science til markedsføring og eksport.

Initiativerne i vækstplanen for life science vil blive realiseret i samarbejde mellem Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses og Forskningsministeriet og relevante interessenter.

Det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen vil blive forankret i Erhvervsministeriets nye life science-enhed, der står for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science-industrien. 

”Danske life science-virksomheder er blandt de førende på det globale marked for lægemidler og medicinsk udstyr. Med udgangspunkt i dygtige virksomheder, et stærkt sundhedsvæsen og internationalt førende forskningsmiljøer er life science blevet en central dansk styrkeposition.  Danmark har dog mulighed for at stå endnu stærkere på life science-området i fremtiden. Og den ambition kommer vi et stort skridt nærmere med den aftale, vi nu har indgået.", siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

 • Det siger aftalepartnerne

  Erhvervsordfører Ida Auken (RV):
  “Life science er et af de vigtigste vækstområder for Danmark, og nu tager vi endnu et skridt for at styrke området. Som Radikale er vi glade for at være med til at sætte arbejdet omkring dataetik og sundhedsoplysninger i gang, så vi kan finde den rigtige balance mellem at få mest mulig sundhedsviden ud af området samtidig med, at privatlivets fred beskyttes.”

  Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (DF):
  ”Dansk Folkeparti har arbejdet for en styrkelse af dansk life science, så Danmark som nation også i fremtiden kan gøre sig gældende, og vi kan bevare vores position på dette område. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi med denne aftale sikrer en styrkelse af netop Lægemiddelstyrelsen. Jeg vil tilsvarende fremhæve det nye branchekontor for life science, der bliver placeret i Erhvervsministeriet. Det er en løsning, der har været efterspurgt af branchen, idet de har manglet en koordinerende rolle. Det imødekommer vi nu med denne aftale – og vi kan reelt styrke potentialet for forskning og eksport til gavn for hele Danmark.”

  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V):
  ”En styrkelse af vilkårene for life science i Danmark er samtidig en styrkelse af den danske sundhedssektor. Det er ofte private virksomheders forskning og udvikling af medicin og medicinsk udstyr, der er med til at sikre danske patienter adgang til den bedst mulige behandling i det offentlige sundhedssystem. Dén viden skal vi samtidig blive endnu bedre til at få ud i verden.”

  Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V):
  ”Danmark er en af de mest ambitiøse forskningsnationer i verden – ikke mindst inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. Med et innovationscenter i Boston gør vi det lettere for både virksomheder og forskningsmiljøer at få kontakt til de dygtigste forskere og hente ny viden og teknologi. Dermed styrker vi life science-forskningen i Danmark.”

  Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA):
  ”Dansk life science skal hente vækst på udenlandske markeder. Men den globale konkurrence om markedsandele er hård. Derfor er jeg glad for, at vi med en aftale om vækstplanen for life science styrker indsatsen for at sikre virksomhederne nem adgang til lokale myndigheder, især på markeder med stort vækstpotentiale. Samtidig øger vi indsatsen for at tiltrække udenlandske life science-investeringer, der bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark og tilfører os ny teknologi og viden.”

pdf (563 Kb)