Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen og DF indgår aftale om enklere og mere effektiv erhvervsfremme

Med aftalen etablerer regeringen syv tværkommunale erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.

Erhvervsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Motorvej
Foto: Colourbox

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om et forenklet og fremtidssikret erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov.

Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der er enkle at tilgå og tilpasset efterspørgslen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

Vi har ladet virksomhederne anvise vejen for, hvordan vi indretter et enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem, hvor virksomhedernes behov står i centrum. Med det nye system reducerer vi derfor de administrative niveauer fra 3 til 2 - ét decentalt niveau med stærk kommunal forankring og det statslige niveau. Dermed får virksomhederne lettere ved at finde vej til lige præcis den ydelse, som de har behov for".

Bedre og mere enkel erhvervsservice

Med aftalen etablerer regeringen syv tværkommunale erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.

Erhvervshusene baseres på de eksisterende Væksthuse og skal gøre de ydelser, der i dag kun tilbydes til en smal gruppe af vækstvirksomheder, tilgængelige for alle virksomheder.

Erhvervshusene skal samtidig samle de specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Ligesom højt specialiserede statslige ordninger skal være tilgængelige via Erhvervshusene, fx Eksportrådet.

Som led i forenklingen nedlægges de regionale vækstfora, og i stedet oprettes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der får til opgave at igangsætte og finansiere en række af de erhvervsfremmeindsatser, der findes i dag.

Hovedindsatsen vil fortsat have fokus på, at midlerne bliver fordelt over hele landet efter lokale behov. Så udmøntningen af midlerne vil ske i tæt samspil med erhvervslivet, virksomhederne, de nye erhvervshuse og øvrige regionale og lokale aktører.

Styrket vidensbaseret iværksætteri

I tråd med Forenklingsudvalgets anbefaling styrkes indsatsen for videnbaseret iværksætteri desuden med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.

Det betyder samtidig, at det statslige tilskud til innovationsmiljøerne udfases i løbet af 2019, og anvendes til at styrke indsatsen i Vækstfonden og Innovationsfonden i stedet. De nye ordninger i Innovationsfonden udvikles i tæt samarbejde med universiteterne.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers:

”Det bliver nemmere og enklere for de studerende og forskerne på universiteterne at blive iværksættere med denne aftale. Universiteterne og andre centrale aktører spiller forsat en afgørende rolle her. Derfor er jeg glad for, at vi nu får et mere enkelt erhvervsfremmesystem med nærhed til iværksætterne og de forskningsfaglige miljøer.”

Lokale indgange til de statslige ordninger

De statslige ordninger inden for eksport, innovation og kapitalformidling vil også være tilgængelige via Erhvervshusene, så disse virksomhedsrettede ydelser nu får lokale indgange.

Udenrigsminister Anders Samuelsen:

”Jeg er glad for, at vi med denne politiske aftale har fået en ny sammenhængende model, der gør erhvervsfremmesystemet mere enkelt og effektivt for virksomhederne. Vi ser frem til at styrke samarbejdet med kommuner og erhvervsfremmehuse om de internationale aktiviteter, så danske start-ups og små og mellemstore virksomheder kan vokse sig større og få mere gang i eksporten.”

Samtidig er der aftalt en gennemgribende digitalisering af erhvervsfremmen, ligesom det er aftalt, at turismefremmeindsatsen fremover i højere grad skal ske i samarbejde mellem offentlige aktører, som sammen skal drive udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark.

Den politiske aftale bygger videre på den fælles forståelse, regeringen nåede til sammen med KL den 23. maj 2018 om en styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats.

Hent aftalen herunder. Du kan læse mere på www.em.dk

pdf (280 Kb)