Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Over 1 mia. til børn og socialt udsatte grupper

I satspuljen er der der bl.a. afsat penge til indsatser for anbragte børn, mennesker ramt af senfølger efter seksuelle overgreb samt udsatte børn, unge og familier.

Foto: Henning Bagger/Scanpix

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale om satspuljen for 2019-2022 på socialområdet.

Aftalen fordeler godt 1,1 mia. kroner på det sociale område til indsatser for børn, unge og familier, fx for børn, der er anbragt uden for hjemmet, samt indsatser for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Aftalen indeholder desuden en styrket indsats for mennesker, der er udsat for fysisk og psykisk vold samt initiativer mod stalking. Herudover indgår der bl.a. også indsatser for unge hjemløse og mænd i krise og samt driftstøtte til en række organisationer fx Reden Aalborg.

Med aftalen fortsætter partierne bag satspuljen samtidig de senere års fokus på større projekter og bedre evalueringer. Derfor indgår der i årets satspuljeaftale ca. 255 mio. kroner til indsatser for udsatte børn og unge og deres familier gennem et Udviklings- og Investeringsprogram (UIP) på børneområdet. Programmet skal sikre en bedre gennemførelse, evaluering og udbredelse af projekterne.

Med dette års satspuljeaftale på socialområdet styrkes endvidere den frivillige sektor med et initiativ om at udvikle retningslinjer for ”good governance”, der skal fremme god ledelse og sunde principper i organisationerne. Desuden oprettes en whistleblowerordning for civilsamfundet, som frivillige organisationer på det sociale område kan benytte, hvis der er fejl eller uregelmæssigheder i tildelingen af tilskud. 

pdf (586 Kb)
pdf (648 Kb)