Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ofre for stalking skal kunne bære peberspray

Frygten for at blive overfaldet af en voldelig ekskæreste eller at blive forfulgt af en stalker kan være altødelæggende for ofret.

Justitsministeriet
Foto: Kristian Brasen/Scanpix

Personer, som er særligt udsatte, skal kunne få tilladelse fra politiet til at gå med peberspray på offentlige steder. Derfor vil justitsminister Søren Pape Poulsen ændre reglerne som en håndsrækning til ofrene. Samtidig bliver det lovligt at have peberspray i eget hjem uden at skulle søge om tilladelse. 

Fremover bliver det lovligt for alle personer over 18 år at have peberspray i eget hjem uden at skulle søge om tilladelse.  

Med det nye forslag kan politiet desuden ud fra en konkret og individuel vurdering give tilladelse til, at en person må gå med peberspray på offentlige steder, hvis politiet vurderer, de har et særligt behov for det. Det vil f.eks. kunne være personer, som har oplevet at blive overfaldet af tidligere samlevere, stalkingofre, personer, der har fået udleveret en overfaldsalarm, eller andre personer, der er særligt udsatte.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:  

”Frygten for at blive overfaldet af en voldelig ekskæreste eller at blive forfulgt af en stalker kan være altødelæggende for ofret. Derfor skal udsatte personer have lov til at gå med peberspray, og alle borgere skal kunne have peberspray inden for hjemmets fire vægge. Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti har været med til at sætte sagen på dagsordenen, så vi nu kan give ofrene en ekstra beskyttelse på gaderne og almindelige borgere mulighed for at føle sig mere trygge i eget hjem. Samtidig skal vi sikre, at peberspray ikke havner i det forkerte hænder. Derfor indfører vi højere straffe for de personer, som allerede har begået f.eks. vold og røveri.”

Peberspray skal kun forhandles af godkendte forhandlere som f.eks. våbenhandlere. Der skal følge en vejledning med ved købet, som inkluderer oplysninger om mulige skadevirkninger, i hvilke situationer, der er brug for lægetilsyn, samt at det er ulovligt at besidde peberspray på offentligt tilgængelige steder uden særlig tilladelse. 

Straffen for ulovligt at bære peberspray på offentlige steder er i dag en bøde på 3.000 kr. Men straffen skal være højere for personer, som tidligere har siddet i fængsel for personfarlig kriminalitet som f.eks. vold eller røveri, og som bærer en peberspray i f.eks. nattelivet eller til demonstrationer. I sådanne tilfælde skal straffen være 14 dages ubetinget fængsel.

Personer som bruger peberspray ulovligt, det vil sige ikke ved nødværge, vil ligesom i dag som udgangspunkt kunne blive dømt efter straffelovens paragraf om grov vold.

Regeringen forventes at fremsætte lovforslag om ændring af reglerne om peberspray i efteråret.