Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Styrket indsats for børn og unge med psykisk mistrivsel

Regeringen og satspuljepartierne har på sundhedsområdet indgået satspuljeaftale for 2019-2022 på knap 995 millioner kroner.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har forhandlet en ny satspuljeaftale på sundhedsområdet på plads.

Med aftalen sikrer satspuljepartierne, at indsatserne over for børn og unge i Danmark, der kæmper med mistrivsel eller psykiske lidelser, bliver bedre.

Der afsættes penge til en bred vifte af tilbud. Blandt andet pårørendeindsatser i psykiatrien, videreførelse af tilskud til psykologbehandling for angst og depression, styrkelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), afskaffelse af aldersloftet for psykologbehandling for angst, udbredelse af headspace, et forsøg med et nyt fælles udrykningshold i samarbejde med politiet samt en styrkelse af socialpsykiatrien.

Udover at løfte psykiatrien og styrke den tidligere opsporing indeholder aftalen blandt andet også midler til et nyt Center for Digital Sundhed, en indgang til opsporing, rådgivning og behandling af sexsygdomme i Danmark, et nyt Center for Hjernerystelse samt projektet Fitforkids, der hjælper overvægtige børn.

Aftalepartierne vil med aftalen vende udviklingen, hvor flere børn og unge kæmper med psykisk mistrivsel, sårbarhed og psykiske lidelser. I 2017 var ca. 53 pct. flere børn og unge i kontakt med børne- og ungepsykiatrien end i 2010.

”Vi oplever i disse år en meget bekymrende stigning af især unge mennesker med ondt i livet og begyndende psykisk sygdom. Årets satspuljeaftale sikrer et substantielt løft og endnu bedre hjælp, end de får i dag. Det er jeg glad for – men jeg må også konstatere, at der er en håndfuld af initiativer fra regeringens psykiatri-handlingsplan, der ikke har kunne finde opbakning,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

pdf (166 Kb)