Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Hurtigere vej gennem klagesystemet

Retssikkerhedspakke: Det er for kringlet at klage over skat, og borgerne venter lang tid på at få afgjort deres klagesager.

Skatteministeriet
Billede af et skilt med SKAT
Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix

Trods flere afgjorte sager og højere kvalitet i afgørelserne, så er sagspuklerne i skatteklagesystemet for store, og borgere og virksomheder venter lang tid på at få afgjort deres klagesager. Det vil skatteminister Karsten Lauritzen med sin fjerde retssikkerhedspakke En hurtigere vej gennem klagesystemet have rettet op på. 

Flere ressourcer, et mere effektivt klageforløb samt nye værktøjer skal give sagsbehandlingstiderne et nøk nedad. For de helt borgernære sager som fx klager om befordringsfradrag, håndværkerfradrag og visse motorsager er det ambitionen, at halvere sagsbehandlingstiden, så den kommer ned på 12 måneder.

I dag tager det i gennemsnit 23 måneder at få en klage gennem systemet. Og det er for lang tid, mener skatteminister Karsten Lauritzen.

 

pdf (1,79 Mb)

”I dag kan borgere og virksomheder risikere at have deres klagesag hængende i systemet i meget lang tid, fordi den gamle sagspukkel skaber lange ventetider. Det svækker retssikkerheden, og det kan være en stor belastning for den enkelte at gå i uvished så længe.

Derfor vil vi give sagsbehandlingen af de helt borgernære sager højere prioritering, så de ikke skal lide under den store bunke af gamle sager. Det skal være med til, at vi hurtigere får afgjort flere nye sager”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Styket klagesystem

Med Retssikkerhedspakke IV - En hurtigere vej gennem klagesystemet ønsker regeringen at styrke klagesystemet i skatteforvaltningen med yderligere ca. 230 mio. kr. i perioden 2018-2022. Styrkelsen sker dels ved at tilføre ca. 120 mio. kr. ekstra, dels ved at gevinster fra initiativerne i pakken reinvesteres i klagesystemet.

Det svarer til ca. 110 mio. kr. yderligere. Pengene skal bl.a. bruges til at ansætte godt 30 medarbejdere oveni de ca. 250 ekstra medarbejdere, regeringen allerede har afsat penge til. De nye medarbejdere skal fokusere indsatsen på de helt borgernære sager og vil primært vil få arbejdsplads i Aalborg og Odense.

Flere ressourcer og nye medarbejdere gør det imidlertid ikke alene. I skatteklagesystemet er der en række særregler og -procedurer, der kun eksisterer på skatteområdet. Mange gange bidrager disse forhold til at forlænge sagsbehandlingstiderne.

Derfor ønsker regeringen at gøre klageforløbet mere effektivt ved bl.a. at fjerne en række særregler og ensrette reglerne på tværs af de forskellige afgørelsesmyndigheder. Fx vil regeringen ensrette klagegebyret, ligesom reglerne for partshøring fremover skal følge de almindelige forvaltningsretlige regler og principper, som blandt andet anvendes på miljøområdet.

”Der er ikke nogen let vej til én gang for alle at gøre op med de store sagspukler. Det kræver nogle svære – men nødvendige – politiske beslutninger, og derfor både håber og forventer jeg, at Folketingets partier vil gå konstruktivt ind i drøftelserne og holde fokus på det overordnede mål: At vi skal have sagsbehandlingstiderne længere ned”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.