Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nul diskrimination af mennesker med handicap

Folketinget har sagt ja til, at det fremover skal være forbudt at diskriminere på grund af handicap.

Folketinget har sagt ja til, at det fremover skal være forbudt at diskriminere på grund af handicap. Det betyder, at det fra 1. juli i år vil være ulovligt for eksempel at afvise en blind kvinde eller en mand med spastisk lammelse i døren til en butik eller en café alene på grund af deres handicap.

Børne- og socialminister Mai Mercados og regeringens mål med lovforslaget, som nu er vedtaget, er både at få et bedre værn mod forskelsbehandling, hvis man har et handicap, og at fremme ligebehandling af personer uanset handicap.

I dag er det forbudt at diskriminere på grund af handicap på arbejdsmarkedet, og uden for arbejdsmarkedet gælder der et generelt forbud mod forskelsbehandling, som tager udgangspunkt i fx køn, race og etnisk oprindelse. Men indtil nu har der uden for arbejdsmarkedet ikke været et generelt forbud mod forskelsbehandling af personer med handicap.

Derfor er det også et stort og vigtigt skridt, regeringen og Folketinget i dag har taget for mennesker med handicap.

Mennesker med handicap, der føler sig diskrimineret, vil efter 1. juli kunne klage til Ligebehandlingsnævnet, som behandler sagerne.