Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Video: Miljøministeren starter et af Danmarks største naturprojekter

Hammer Bakker ved Aalborg vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning.

Miljø- og Fødevareministeriet

Hammer Bakker ved Aalborg vil i de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Et stort projekt vil skabe 1.000 ha natur med et samlet budget på ca. 100 millioner kroner. Bag projektet står Den Danske Naturfond, A. P. Møller Fonden, Aalborg Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet og Dansk Botanisk Forening.

Formålet med det store naturprojekt er at opkøbe og samle flere ejendomme og omdanne de nuværende mørke nåletræsplantager til en sammenhængende mosaik af lyse løvskove og tidligere tiders heder, overdrev og græsningslandskaber.

Projektet skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter i den danske natur og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende.

Unikt område for naturoplevelser

Projektet har opstart den 1. juli, og i løbet af de næste par år vil de første 715 ha natur blive udviklet. Det er målet, at de sidste ca. 300 ha kan følge herefter. 

Hammer Bakker har ikke alene potentiale til at blive et meget værdifuldt naturområde. Området kan også blive et unikt område for naturoplevelser og formidling af den nordjyske natur- og kulturhistorie. Hammer Bakker skal åbnes mere op for offentlig adgang, og der skal investeres i langt bedre faciliteter for besøgende.

Det store projekt i Hammer Bakker er en realitet, fordi mange parter har været enige om at samarbejde, både private fonde, myndigheder og en grøn forening.

Regeringen og Dansk Folkeparti har støttet projektet med ca. 12 mio. kr., og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger: ”Jeg elsker natur, og jeg er glad for, at en af mine første gerninger som minister er at kunne støtte et fantastisk projekt som Hammer Bakker. Danmark har brug for steder, hvor naturen kan udfolde sig. Det bliver der alle muligheder for i de spektakulære Hammer Bakker, hvor jeg selv er kommet i min barndom. Jeg glæder mig over, at der også er private fonde og foreninger, der gør deres for at støtte naturen”.

Billede af Hammer bakker

Det siger parterne bag projektet

 • Formanden for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen

  ”Hammer Bakker var en ø i Stenalderhavet, hvor naturen i dag er presset tilbage af moderne skovdrift og tilplantning af de gamle græsningslandskaber. Med dette enestående naturgenopretningsprojekt skal der igen skabes plads til stor dansk natur”, siger formanden for Den Danske Naturfond Lauritz B. Holm-Nielsen.

 • Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen.

  ”Hammer Bakker er allerede i dag et populært udflugtsmål for friluftsmennesker, motionister og beboere i de nærliggende byer. Men faciliteterne for de besøgende og formidling af naturen, landskabet og kulturhistorien kan gøres meget bedre”, siger borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen.

 • Hedeselskabet ved skovrider Allan Bechsgaard

  ”I Hedeselskabet er vi glade for, at parterne bag projektet kan se de store natur- og kulturværdier, der findes i skovene i Hammer Bakker, og at vi med dette salg, kan medvirke til en realisering af det samlede projekt.  Med Den Danske Naturfond, får skovene den helt rette ejer, til fortsat at kunne sikre en sammenhængende udvikling af naturen i hele området” siger skovrider Allan Bechsgaard fra Hedeselskabet.  

 • Miljørordfører Mette Abildgaard, konservative

  ”Projektet i Hammer Bakker skal bidrage til at sikre bedre vilkår for de danske overdrev, hvilket forventes at blive ét af de naturmål, som regeringen er ved at udforme", siger den konservative miljøordfører Mette Abildgaard.

I 2013 var det 100 år siden Dansk Botanisk Forening modtog sin ejendom i Hammer Bakker som gave, og i den anledning fik foreningen lavet en 100 års-plan for naturforvaltningen.

“Vi har siden konverteret nåletræsplantage til græsland, lader løvskovene være urørte og på sigt vil vi også en vildere og naturligere græsning. Det samlede projekt, som Den Danske Naturfond præsenterer i dag, flugter hundrede procent med vores mål, og vi har fuld tiltro til, at det kun kan blive et storslået naturprojekt,” siger biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen fra Dansk Botanisk Forening.

Som en del af den samlede aftale om naturgenopretningsprojektet, er der indgået aftale om overdragelse af ca. 450 ha skov fra Det Danske Hedeselskab til Den Danske Naturfond.

Fakta om naturprojekt Hammer Bakker

Baggrund
Hammer Bakker er på i alt ca. 2.000 hektar, og ligger ca. 10 km nordøst for Aalborg og Nørresundby. Bakkerne kan ses langvejs fra som en ø i det flade limfjordslandskab. Selve området er kuperet med mange højdedrag, bakker og stejle skrænter. I dag er meget af området bevokset med tætte nåletræsplantager, men her findes også rester af tidligere tiders naturlige løvskove, hede og overdrev.

Hammer Bakker er levested for en række sjældne arter. Det gælder bl.a. sommerfugle som brun pletvinge, forskellige arter af perlemorsommerfugl, violetrandet ildfugl og engblåfugl.

Området rummer mange fortidsminder og kulturspor – bl.a. gravhøje, gamle hulveje, rester af Kongevejene og tingsted. Hærvejen går tværs gennem området. Området er et kendt udflugtsmål i Nordjylland.

Naturprojektet
Det er målet at udvikle 1.000 ha natur i særklasse. Projektet skal have væsentlig værdi for landskab, natur og sjældne dyr og planter. Det er samtidig målet at udvikle et område med stor rekreativ og formidlingsmæssig værdi.

Naturgenopretningen sker i hovedtræk ved gradvist at afvikle nåletræsplantage, udlæg af urørt skov samt etablering af tidligere tiders lysåbne arealer med hede og overdrev, der plejes med græssende dyr. Med projektet skal området gøres mere tilgængeligt og udbygges med flere vandrestier, bedre cykelruter, lejrpladser og formidling mv.

Projektarealerne er fra starten på 715 ha, og har et budget på ca. 75 mio. kr. Det er planen at opkøbe yderligere arealer i området, når muligheden opstår de kommende år. Projektets samlede økonomi er derfor fastlagt til ca. 100 mio. kr.

Arealer der indgår i projektet fra starten:

 • Den Danske Naturfond: 450 ha (købt af Det Danske Hedeselskab / overtages den 1. juli 2018)
 • Aalborg Kommune: 185 ha
 • Dansk Botanisk Forening: 80 ha