Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Kronik: Norden træner ihærdigt et slagkraftigt forsvar

De nordiske forsvarsministre har sammen skrevet en kronik om militærøvelsen Trident Juncture 2018s betydning.

Forsvarsministeriet
Det amerikanske hangarskib USS Harry S. Truman set fra Esbern Snares signaldæk.
Foto: Forsvaret

Af:Claus Hjort Frederiksen forsvarsminister, Danmark, Frank Bakke-Jensen forsvarsminister, Norge, Peter Hultqvist forsvarsminister, Sverige Jussi Niinistö forsvarsminister, Finland, Gudlaugur Thór Thórdarson, udenrigsminister, Island.

Øvelsen Trident Juncture 2018 er Natos største fuldskalaøvelse i årtier, og den er med til at bekræfte alliancens fornyede fokus på kollektivt at kunne forsvare sine medlemslande. Samtidig er det en understregning af den geopolitiske betydning af Norden som Europas nordligste flanke.

Trident Juncture er en enestående mulighed for Nato og partnerlandene Sverige og Finland til at teste vores evne til at kæmpe sammen i det barske nordiske klima - fra de norske fjelde og dale til de barske havområder i Nordatlanten og Østersøen.

Det er vigtigt at kunne, ikke bare fordi det gør os bedre i stand til at forsvare os selv, men også fordi det styrker båndet mellem vores lande og sender et tydeligt signal om, at ingen skal kunne påtvinge os sin vilje ved brug af magt.

Vi ser ingen direkte militære trusler mod Norden i dag, men vi lever i en uforudsigelig og usikker tid. Et mere selvhævdende Rusland har vist både evne og vilje til at bruge militær magt for at opnå sit eget strategiske mål.

Cyberangreb og misinformation bruges aktivt for at skabe splittelse i befolkningen både i Europa og USA. Det udfordrer de demokratiske institutioner og vores evne til at blive enige på tværs af grænseskel.

International terrorisme ændrer vores syn på sikkerhedssituationen, migration fremstår som en af vor tids mest polariserende kræfter, og klimaforandringerne vil påvirke alle disse forhold på måder, ingen helt endnu kan overskue.

Vi, de nordiske lande, er knyttet sammen af geografi, historie, kultur og værdier. Vi har et fælles ansvar for at opretholde fred og stabilitet i vores nærområde. Vi er stærke i vores tro på dialog, åbenhed og en forudsigelig verdensorden baseret på et fælles regelsæt og bindende aftaler.

Desværre er det ikke alle lande, der ser sådan på det. Derfor er det afgørende at have et troværdigt og slagkraftig forsvar.

Norge, Danmark og Island er medlemmer af Nato, men det er Sverige og Finland ikke.

Ved at øve sammen - og med Nato - styrker vi vores fælles evne til at stå sammen som naboer, hvis det engang skulle blive nødvendigt.

Ikke i stedet for Nato, men i tillæg til Nato.

Det er grunden til, at det samlede nordiske bidrag til Trident Juncture 2018 er så stort med over 13.000 soldater og et stort civilt personel.

Som et godt eksempel på nordisk samarbejde skal finske hærenheder operere sammen med en svensk brigade under øvelsen, og danske helikoptere skal støtte den norske brigade.

Styrker fra Nato og partnerlandene Sverige og Finland vil bruge militære baser og lufthavne i alle de nordiske lande.

Og Island har med sin strategisk vigtige placering en afgørende rolle som knudepunkt og opmarchområde for opstilling og understøttelse af allierede styrker over hele Nordatlanten.

Den omfattende deltagelse fra de nordiske lande er et bevidst og tydeligt resultat af vores fælles indsats for at styrke det nordiske forsvarssamarbejde.

Vi træner og øver sammen mere end tidligere. Vi deler information fra luftovervågning med hinanden, og vi har skabt mulighed for, at soldater og materiel kan flyttes hurtigt mellem vores lande uden tidskrævende bureaukrati. Det sidste er så vellykket, at Nato og EU har iværksat et lignende initiativ baseret på den nordiske model.

Selv om ikke alle de nordiske lande er medlemmer af Nato, er og bliver vi naboer i nord. En sikkerhedskrise i vores nærområde vil påvirke os alle, og vores evne til at løse den er kun så god som vores evne til at samarbejde - med hinanden og med venner og allierede.

Det er grunden til, at Trident Juncture er så vigtig, og grunden til, at du bør kere dig om det nordiske forsvarssamarbejde.

En sikkerhedskrise i vores nærområde vil påvirke os alle, og vores evne til at løse den er kun så god som vores evne til at samarbejde - med hinanden og med venner og allierede.

Læs mere om øvelsen