Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Justitsministeren vil opløse Loyal to Familia

Bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF) er en forening, der har et ulovligt formål. Det vurderer Rigsadvokaten

Justitsministeriet
Billede af banden Familia B&G Tingbjerg
Foto: Tariq Mikkel Khan/Ritzau Scanpix

Bandegrupperingen Loyal to Familia (LTF) er en forening, der har et ulovligt formål. Det vurderer Rigsadvokaten på baggrund af et omfattende efterforskningsarbejde. Der vil derfor blive rejst en sag ved domstolene for at opløse LTF.

Samtidig vil man afklare, om man foreløbigt kan forbyde LTF, indtil opløsningssagen er afgjort ved domstolene. Justitsminister Søren Pape Poulsen kalder sagen for et historisk skridt.

Grundloven giver mulighed for at beskytte samfundet mod foreninger, der har et ulovligt formål, herunder virker ved vold. Justitsminister Søren Pape Poulsen tog derfor sidste år initiativ til, at anklagemyndigheden skal søge at få opløst LTF som en kriminel forening.

Sag indledes ved domstolene

Efter en grundig efterforskning vurderer Rigsadvokaten, at det kan bevises, at LTF er en forening, der har et ulovligt formål. Derfor har Rigsadvokaten indstillet til justitsminister Søren Pape Poulsen, at der indledes en sag ved domstolene til opløsning af LTF ved dom efter grundlovens § 78. Justitsministeren har i dag tiltrådt Rigsadvokatens indstilling, og sagen skal nu køre i retten. 

”Det har aldrig været grundlovsgivers intention, at dybt kriminelle bander, der skyder løs i gaderne, skal beskyttes af foreningsfriheden. LTF har været hovedaktør i de voldelige bandekonflikter, som sidste år skabte frygt og utryghed over hele Danmark med drab og skyderi på åben gade. På baggrund af en omfattende efterforskning, vurderer Rigsadvokaten, at det kan bevises, at LTF har et ulovligt formål. Derfor vil der blive anlagt sag mod LTF for at få banden opløst. Sagen mod LTF bliver den første sag i dansk retshistorie, hvor domstolene skal tage stilling til, om en kriminel bande kan opløses, så det er et historisk skridt.

Bandepakke og pres på banderne

Beslutningen kommer i kølvandet på en omfattende bandepakke og et massivt pres fra politiet på banderne, som betyder, at der i øjeblikket sidder rekordmange bandemedlemmer i fængsel. Samtidig vil anklagemyndigheden nu tage stilling til, om LTF skal forbydes foreløbigt, mens sagen verserer ved domstolene", siger Justitsminister Søren Pape Poulsen. 

En udvidelse af den såkaldte bandebestemmelse i straffelovens § 81 a, som er vedtaget i medfør af Bandepakke III, har gjort det muligt at anvende bestemmelsen i flere tilfælde end før. Der er til dato afsagt ni domme vedrørende straffelovens § 81 a, hvor i alt 15 medlemmer af LTF er idømt tilsammen 127 års fængsel for alvorlig personfarlig kriminalitet under konflikter i det offentlige rum med rivaliserende bandegrupperinger.

Det er domstolene, der på baggrund af anklagemyndighedens beviser i retten skal tage stilling til, om LTF skal opløses.

Anklagemyndigheden er samtidig ved at undersøge, om der kan nedlægges et foreløbigt forbud mod LTF, indtil domstolene har taget stilling til, om LTF kan opløses permanent. Dette forventes afklaret til august.

Det vides endnu ikke, hvornår opløsningssagen vil blive behandlet ved domstolene.

Du kan læse mere om retsvirkningerne ved at bryde et foreningsforbud her.