Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Grønne energiarbejdspladser buldrer afsted

I perioden 2014 til 2016 steg antallet af grønne energiarbejdspladser seks gange så hurtigt som i erhvervslivet generelt. Og det er specielt i Jylland.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Vindmøller

Der er godt 73.000 beskæftiget i energisektoren i Danmark. Arbejdspladserne ligger hovedsageligt i landdistrikterne, og branchen er i vækst. Og det går især godt i den grønne del energisektoren, hvor der er fuld fart på beskæftigelsen.

Det viser den første kortlægning nogensinde af beskæftigelsen for hele energisektoren i Danmark. Fra 2014 til 2016 er antallet af grønne energiarbejdspladser vokset med 6 pct. om året i gennemsnit. Det er seks gange mere end væksten i erhvervslivet generelt.

”Kortlægningen af energisektorens betydning for beskæftigelsen, væksten og velstanden i Danmark taler sit tydelige sprog; energisektoren rummer over 73.000 arbejdspladser hovedsageligt i landdistrikterne, og navnlig de grønne energiarbejdspladser er inde i en stor fremgang. Det skal vi holde gang i. Regeringen er lige på trapperne med sit udspil til en ny energiaftale, som skal skabe endnu mere vækst og flere energiarbejdspladser til gavn for vores velstand og velfærd,”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Grønne industriarbejdspladser klart i førertrøjen

Tallene viser, at det er de grønne industriarbejdspladser, der står for størstedelen af de grønne energiarbejdspladser herhjemme, og det er samtidig her, at væksten i de grønne energijob er størst. Således er antallet af grønne energiarbejdspladser i industrien vokset med 10 pct. om året fra 15.517 i 2014 til 18.760 i 2016.

Det er ti gange så høj vækst som i erhvervslivet generelt, hvor beskæftigelsen steg 1 pct. om året i samme periode.

Jylland topper listen

Kigger man på hvor de grønne energiarbejdspladser ligger geografisk herhjemme, så er det specielt de jyske kommuner, der ligger i front.

Flest grønne arbejdspladser har Ikast-Brande med 4.064 svarende til 13 pct. af de samlede grønne energijob. Herefter følger Aalborg, Ringkøbing-Skjern, Aarhus og Sønderborg. De fem kommuner i toppen tegner sig for hele 13.470 grønne energijob, hvilket er 43 pct. af de danske grønne energiarbejdspladser.

”Det glæder mig at se, at de grønne job fordeler sig jævnt ud over landet, men især, at de jyske kommuner tegner sig for en stor andel af dem. Det vidner om, at de grønne energivirksomheder ikke kun koncentrerer deres indsats omkring de større byer, men også ser ud i resten af landet, når nye fabrikker og produktionsvirksomheder skal placeres. Samtidig styrker det regeringens ambition om at skabe bedre sammenhængskraft og vækst i hele landet”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Top fem kommuner i andel af samlet grøn energibeskæftigelse i Danmark.
Ikast-Brande 13 pct. - Aalborg 9 pct. - Ringkøbing-Skjern 8 pct. - Aarhus 8 pct. - Sønderborg 6 pct.

Danmarks kort
Beskæftigelsen i den grønne energisektor fordelt på kommuneniveau.