Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Tre særlige ghetto-repræsentanter med de nødvendige kompetencer

Regeringen
Foto: Colourbox

Regeringen vil systematisk overvåge og følge op på indsatserne mod parallelsamfund.

Regeringen foreslår:

• At udpege tre særlige ghetto-repræsentanter med særlige kompetencer

• At ghetto-repræsentanterne skal følge udviklingen på indsatsområderne i strategien og implementeringen og effekterne af initiativerne. De skal følge udviklingen i forhold til milepælene i helhedsplanerne for de forskellige boligområder

• At ghetto-repræsentanterne får særlige kompetencer til fx at fremsætte konkrete forslag, som den ansvarlige kommunalbestyrelse skal behandle efter et følg-eller-forklar-princip. Hjemlen skal bruges i de tilfælde, hvor udviklingen er utilfredsstillende og ghetto-repræsentanten vurderer, at et eller flere konkrete forslag er afgørende for at sikre tilstrækkelig fremdrift

Regeringen vil desuden udarbejde en årlig redegørelse, der giver overblik over indsatsen i forhold til parallelsamfund og gennem temaanalyser følger op på indsatsen på udvalgte områder. Regeringen vil også afholde et årligt topmøde med fokus på parallelsamfund. Her vil regeringen mødes med KL, relevante kommuner samt eksperter og interessenter på området. På topmødet skal indsatserne drøftes, og der skal udveksles erfaringer blandt andet på grundlag af den årlige redegørelse og afrapportering fra regeringens tre særlige ghettorepræsentanter.

Første møde planlægger vi at afholde i efteråret 2018.

 

>> Tilbage til temasiden om strategi mod parallelsamfund