Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg

Regeringen
Langt de fleste forældre tager deres ansvar på sig. Men der er også forældre i parallelsamfundene, som ikke gør.

Omsorg for og opdragelse af børn er forældrenes ansvar. Alle forældre skal sikre, at deres børn har forudsætningerne for at deltage i det danske samfund.

Børn, der bor i Danmark, skal kunne tale dansk og have samvær med børn, der har dansk som modersmål. Derved lærer de danske værdier og normer og tager dem til sig. Det er en væsentlig del af forældreansvaret at sikre, at børnene går i skole og deltager i undervisningen. Det er grundlaget for et godt unge- og voksenliv.

Langt de fleste forældre tager deres ansvar på sig. Men der er også forældre i parallelsamfundene, som ikke tager ansvaret på sig og overlader barnet til sig selv. Det kan skade barnet. Og det kan have konsekvenser for skolerne, som kan have svært ved at løfte opgaven. Regeringen vil styrke forældreansvaret.

Regeringen foreslår:

• To centrale pligter for forældreansvar i forhold til børnenes skolegang i folkeskolen. Manglende overholdelse af pligterne sanktioneres ved reduktion eller bortfald af børne- og ungeydelsen:

• Børn i folkeskolen skal følge undervisningen. Derfor bortfalder børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis et barn uden gyldig grund har mere end 15 pct. fravær i løbet af et kvartal

• Børn i folkeskolen skal møde op til test og afsluttende prøver. Derfor bortfalder børne og ungeydelsen i det førstkommende kvartal, hvis et barn udebliver uden gyldig grund

• Skolelederne vil som hidtil være forpligtet til at registrere fravær, men vil fremover være forpligtet til også at registrere udeblivelser fra test og prøver samt til at orientere kommunalbestyrelsen herom, hvis de nye centrale pligter ikke overholdes.

Fravær på 15 pct. er langt over det acceptable niveau. Og der bør sættes ind – overfor både forældre og børn – før det kommer så vidt. Men så meget desto vigtigere er det, at der sættes hårdt og tydeligt ind i de virkelig grelle tilfælde.

Kommunerne har i dag mulighed for at udstede forældrepålæg. Det kan indeholde en eller flere handlepligter, som forældrene skal følge. Et forældrepålæg kan bl.a. bestå i at sikre, at barnet er hjemme på et bestemt tidspunkt, eller at barnet kommer i daginstitution. Hvis forældrepålægget ikke overholdes, så bortfalder børne- og ungeydelsen.

Regeringen ønsker, at kommunerne skal anvende forældrepålægget konsekvent. For at understøtte dette forenkler vi kravet til at bruge det, så der ikke er nogen undskyldning.

Regeringen foreslår:

• At forenkle anvendelsen af forældrepålægget ved at fjerne kravet om, at der altid skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse, før et forældrepålæg kan gives