Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelser

Regeringen
Portræt af Merete Riisager på hendes kontor
Undervisningsminister Merete Riisager

For folkeskoler, der vedvarende leverer dårlige resultater, fastsættes der krav om minimumsresultater.

Hvis en skole tre år i træk fx har for mange fagligt svage elever og stort omfang af snyd til eksaminer, skal der gribes konsekvent ind. Det statslige tilsyn skal i hvert tilfælde konkret vurdere, hvilken sanktion der skal iværksættes.

Regeringen foreslår en række sanktionsmuligheder, afhængig af kvalitetstilsynets vurdering af skolernes resultater:

• Tilbud om vejledningsforløb og udstedelse af pålæg til kommunen, fx gennem en handlingsplan for forbedring af niveauet eller stop for optag af elever med lavt fagligt niveau

• Midlertidig statslig overtagelse af ledelsesansvaret på skolen med henblik på at rette op på de dårlige resultater

• Lukning af skolen

Det vurderes, at forslagene i høj grad vil finde anvendelse over for folkeskoler med en stor andel elever fra udsatte boligområder.

Regeringen vil arbejde for at udvikle en tilsvarende model for dårligt præsterende ungdomsuddannelsesinstitutioner.