Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart

Regeringen
Børn leger

En god trivsel, sprogudvikling og læringsparathed i dagtilbudsalderen har væsentlig betydning for at lære at læse i skolen og i det hele taget klare sig godt i skolen. Forskning viser, at en tidlig indsats (0-3 år) i forhold til at styrke børns kognitive, sociale og emotionelle kompetencer er den mest omkostningseffektive indsats.

Kommunen skal i dag sikre, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, hvis personalet i dagtilbuddet vurderer, at der er behov for det. Desuden skal der foretages en sprogvurdering af alle 3-årige børn, som ikke går i dagtilbud.

Tosprogede børn i 3-årsalderen med behov for sprogunderstøttende aktiviteter, som ikke går i dagtilbud, skal i et obligatorisk sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen. Kommunerne har fra d. 1. juli 2017 fået mulighed for at fremrykke sprogvurdering og sprogstimulering til 2-årsalderen.

Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i sprogvurdering og sprogstimulering. Hvis forældrene ikke lever op til denne pligt, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

Regeringen ønsker at gå videre for at sikre, at alle børn i ghettoområder og udsatte boligområder får et godt børneliv og et alderssvarende sprog, ligesom de tidligt skal vokse op med værdier som ligestilling, fællesskab, medbestemmelse og medansvar.

Regeringen foreslår:

• Der indføres krav om obligatorisk dagtilbud i minimum 30 timer om ugen for børn med bopæl i et udsat boligområde, fra barnet fylder 1 år, hvis barnet ikke allerede er optaget i et dagtilbud

• Hvis forældrene ikke lader barnet indskrive, eller barnet ikke anvender dagtilbuddet i tilstrækkeligt omfang, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen

• Med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen, iværksættes der for de pågældende børn og deres forældre et målrettet og intensivt forløb i dagtilbuddet, der vil have særligt fokus på at understøtte børnenes dansksproglige udvikling og generelle læringsparathed