Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Målrettet sprogprøve i 0. klasse

Regeringen
Børn klipper julepynt på et asylcenter.
Foto: Henning Bagger/Scanpix

Et grundlæggende sprogligt niveau er nødvendigt for at kunne følge undervisningen i skolen. Et manglende sprog kan derfor betyde et fagligt efterslæb, som forfølger én resten af skoletiden.

Andelen af mindre gode læsere i 2. klasse er højere på folkeskoler med mere end 30 pct. elever fra udsatte boligområder sammenlignet med øvrige folkeskoler – også når der tages højde for forældrenes uddannelsesbaggrund.

Regeringen foreslår:

• At indføre sprogprøve i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30 pct. af børnene er bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder

• At forældrene mødes med klare krav om, at barnet har et funktionelt sprog, inden de møder i skolen

Følgende proces vil være gældende:

• Første sprogprøve afholdes ved skolestart, anden sprogprøve i februar og tredje prøve inden skoleårets afslutning

• Der iværksættes et intensivt sprogstimuleringsforløb for eleverne med et negativt udfald af sprogprøven og en styrket indsats over for forældrene

• Hvis en prøve har et positivt udfald, er elevens sprogkundskaber tilstrækkelige, og eleven skal derfor ikke til flere prøver

• Ved et utilstrækkeligt sprog ved tredje prøve – inden sommerferien – gives der tilbud om et sommerskoleforløb med intensiv sprogstimulering

• Hvis barnet ikke består en ny sprogprøve efter sommerferien, kan barnet ikke påbegynde 1. klasse

• Påbegyndelse af 1. klasse kan kun udskydes én gang for det enkelte barn

• Forældrene mødes med klare krav om at sprogstimulere barnet og får stillet en værktøjskasse til rådighed

 

Figur