Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Kriminalisering af genopdragelsesrejser

Regeringen
Portræt af Inger Støjberg
Udlændingen- og integrationsminister Inger Støjberg

Det er i dag muligt at tvangsfjerne børn, hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. Det bør også være muligt at straffe forældre, som sender deres barn på en genopdragelsesrejse, der udsætter barnets sundhed og udvikling for alvorlig fare.

Kommunerne har desuden behov for specialiseret rådgivning i konkrete sager om genopdragelsesrejser, ligesom der er behov for en mere systematisk koordinering for at få børn og unge, som opholder sig i udlandet på genopdragelsesrejse, hjem.

Regeringen foreslår:

• Kriminalisering af forældre, der sender deres børn på genopdragelsesrejse, som udsætter barnets sundhed og udvikling for alvorlig fare. Der foreslås en strafferamme på fængsel indtil 4 år. Ubetinget frihedsstraf skal kunne føre til udvisning uanset længde, og uanset hvor længe udlændingen har boet i Danmark. Alene hvis det med sikkerhed strider imod Danmarks internationale forpligtelser at udvise, skal udvisning undlades

• I videst muligt omfang at give mulighed for at inddrage barnets pas, når der er grund til at antage, at barnet er ved at blive sendt på genopdragelsesrejse i strid med lovgivningen

• Fjerne bestemmelsen om, at barnets opholdstilladelse kan inddrages efter 3 måneders ophold i udlandet (skærpet bortfald i sager om genopdragelsesrejser), så der sendes et klart signal om, at det er forældrene, der skal straffes, og ikke barnet