Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Kontakt belønning til kommuner der lykkes med integrationsindsatsen

Regeringen
Danmarkskort over udsatte boligområder

Alt for få ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har uddannelse og arbejde. For mange har ikke fået de basale kundskaber med sig fra deres skolegang. De har derfor dårligere forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse og en større risiko for et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Og de bliver en del af den beboersammensætning, der kendetegner de udsatte boligområder.

Kommunerne har en vigtig rolle i opgøret med parallelsamfundene og målet om ingen ghettoer i 2030. Der skal derfor trumf på for at sikre, at kommunerne får løftet integrationsindsatsen.

Regeringen foreslår:

  • 5 nye, markante resultattilskud til kommuner, når flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opnår uddannelse og beskæftigelse

 

Figur

De nye resultattilskud udgør op til 1 mia. kr. årligt. Det skal styrke kommunernes tilskyndelse til at yde en mere målrettet indsats for ikke-vestlige indvandrere
og efterkommere, så flere deltageraktivt i det danske samfund. Resultattilskuddene  finansieres indenfor rammerne af den aftalte kommunale økonomi.

Den enkelte kommune kan vælge helt eller delvist at målrette resultattilskuddene til de skoler og institutioner mv., som har gjort en ekstra integrationsindsats.

                            * * *

Nye resultattilskud til kommunerne

Resultattilskud 1:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ekstra ikke-vestlig indvandrer og efterkommer i den erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som er i mindst 380 timers ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal i året sammenlignet med året før. For selvforsørgede uden for arbejdsmarkedet, hvor kommunen ikke sparer ydelsen, når de kommer i arbejde, udgør den kontante
belønning 50.000 kr. Det forhøjede resultattilskud har til hensigt at skabe et ekstra incitament til bl.a. at få flere kvinder med ikke-vestlig oprindelse i beskæftigelse.

Resultattilskud 2:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ekstra ikke-vestlig indvandrer og efterkommer i den erhvervsaktive alder mellem 25-64 år, som i de tre foregående år har været i mindst 380 timers ustøttet og sammenhængende beskæftigelse pr. kvartal sammenlignet med året før.

Resultattilskud 3:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 25.000 kr. for hver ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår mindst 02 i samtlige af de 6 karakterer i de 3 bundne prøver i dansk og matematik.

Resultattilskud 4:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikke-vestlig indvandrer og efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnår et karaktergennemsnit i de 8 karakterer i de 5 bundne prøver, som er højere end landsgennemsnittet for målgruppen året før.

Resultattilskud 5:
Den enkelte kommune modtager hvert år en kontant belønning på 50.000 kr. for hver ikkevestlig indvandrer og efterkommer i alderen 16-25 år, som færdiggør en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.