Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Højere straffe i bestemte områder

Regeringen
Københavns Byret i aftenlys
Foto: Colourbox

Gennem årene er der eksempler på, at kriminaliteten i særligt belastede boligområder i en periode er blusset op, så trygheden og sikkerheden for beboere og andre, der færdes i området, har lidt alvorlig skade.

Det er helt centralt, at samfundet kommer en sådan opblussen af kriminalitet hurtigt til livs, fordi det kan sætte sit præg på området i meget lang tid og give området et dårligt ry. Det kan betyde, at ressourcestærke borgere ikke ønsker at bo i området.

Regeringen foreslår:

  • En ordning, der giver politiet mulighed for at udpege særlige kriminalitets- og utryghedsplagede områder, hvor straffen for visse
    kriminalitetsformer i en periode skærpes markant (skærpet strafzone)

 

Figur

Initiativet betyder, at straffen for eksempelvis hærværk, tyveri og trusler stiger markant inden for den skærpede strafzone. Der lægges som udgangspunkt op til en fordobling af straffen, mens straffen for visse kriminalitetsformer med en i forvejen høj straf vil stige med en tredjedel. Derudover vil visse overtrædelser, der i dag straffes med bøde, i gentagelsestilfælde kunne straffes med fængsel, når overtrædelsen er begået i en skærpet strafzone.