Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Fakta

Hvordan defineres en ghetto og et udsat boligområde?

Regeringen

I forbindelse med regeringens strategi mod parallelsamfund er det regeringens opfattelse, at ghettokriterierne bør opdateres og konsolideres. Det skal gøre kriterierne mere robuste og sikre, at regeringens indsatser rettes mod de rigtige områder.

Regeringen foreslår, at et udsat boligområde/ghettoområde fremover karakteriseres som et fysisk sammenhængende alment boligområde med mindst 1.000 beboere, som opfylder nedenstående kriterier.

Udsatte boligområder opfylder mindst 2 af nedenstående 5 kriterier:

  1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.
  2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct.
  3. Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere.
  4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.*
  5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Ghettoområder står på listen over udsatte boligområder og opfylder:

1) Mindst to af de tre oprindelige ghettokriterier om:

a. antal dømte på over 2,7 pct.

b. andel uden for arbejdsmarked eller uddannelse på over 40 pct.

c. andel af indvandrere og efterkommere

fra ikke-vestlige lande på over 50 pct.

ELLER

2) Andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på over 60 pct.

(*) Uddannelsesdata vedr. “kun grundskole” er baseret på uddannelsesdata, hvor der kun medtages uddannelser, som er taget eller godkendt i Danmark. Kriterieværdien er samtidig hævet fra 50 til 60 pct. i forhold til den hidtidige definition.

 

Figur
Strategiens afgrænsning af boligområder