Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Bedre fordeling af elever på gymnasier

Regeringen
Arkivfoto: Colourbox

En høj koncentration af elever med udenlandsk herkomst på et gymnasium øger risikoen for en parallelkultur, som kan føre til pædagogiske udfordringer, have konsekvenser for elevernes faglighed og i sidste ende deres integration bredt set.

Elevernes frie valg af gymnasium kan desuden i dag i praksis blive begrænset, fordi den enkelte kun har forrang til nærmeste gymnasium. Det formodes, at en række unge ansøgere hvert år prioriterer deres ønsker ud fra strategiske overvejelser, således at de vælger en førsteprioritet, som de realistisk forventer at kunne komme ind på, snarere end den institution som de helst vil optages på.

Regeringen foreslår:

• Gymnasier får mulighed for at kræve lokale fordelingsregler, som sikrer bedre fordeling af elever, hvis de oplever uproportionalt mange ansøgere til 1.g med udenlandsk herkomst*. Gymnasiets rektor skal dokumentere, at elevsammensætningen vil medføre faglige og pædagogiske udfordringer

• Fordelingsudvalgene får pligt til at iværksætte egnede tiltag, hvis der uden særlige tiltag er udsigt til over 50 pct. elever med udenlandsk herkomst blandt ansøgerne til et gymnasium, og det kan dokumenteres, at elevsammensætningen vil give faglige og pædagogiske udfordringer på skolen

• Fordelingsudvalgene får mulighed for at beslutte, at enkeltinstitutioner, som oplever faglige og pædagogiske udfordringer med elevsammensætningen, for en begrænset årrække kan optage op til 50 pct. af eleverne efter kriterier, som institutionen selv fastsætter for at løse de faglige og pædagogiske udfordringer

• Alle gymnasier får mulighed for at oprette profiler og optage op til 25 pct. af eleverne baseret på kriterier, som den enkelte institution selv vælger

• Gymnasier får ret til at beholde 50 pct. af undervisningstaxametret for elever, som er bortvist med henvisning til grove overtrædelse af studie- og ordensreglerne, i resten af skoleåret efter bortvisningen. Ved bortvisning bortfalder ungeydelse/SU altid i et kvartal uanset om den pågældende påbegynder en ny uddannelse.

(*) Grænsen sættes til den gennemsnitlige andel af ansøgere med udenlandsk herkomst i fordelingsudvalgets område + 5 pct.-point (dog mindst 20 pct.).