Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Lejere kan opsiges, hvis boliger bliver solgt

Regeringen
Flyttemænd

I dag kan en udlejer opsige en lejeaftale, når ejendommen skal nedrives, hvis en ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes, hvis lejeren har tilsidesat god skik og orden, eller når vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet.

En udlejer kan dog ikke opsige en lejer, hvis formålet er, at den almene bolig skal sælges. Det er en barriere for at sikre blandede boligformer og en mere blandet beboersammensætning.

Regeringen foreslår:

  • At udvide den eksisterende adgang til at opsige lejere, så den også kommer til at omfatte salg af almene boliger i udsatte boligområder. Der vil skulle gives et passende varsel, et tilbud om erstatningsbolig til de eksisterende almene lejere, og der ydes flyttehjælp