Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Genberegning af økonomien i en fast forbindelse over Kattegat

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat er fortsat et urealistisk dyrt projekt. Men nye beregninger viser, at der er udsigt til, at en ren vejforbindelse kan finansieres af trafikanterne alene – uden tilskud fra statskassen.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Visualisering af en Kattegatforbindelse set fra Sjælland. Kilde: Gottlieb Paludan Architects og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat er fortsat et urealistisk dyrt projekt.

Men nye beregninger viser, at der er udsigt til, at en ren vejforbindelse kan finansieres af trafikanterne alene – uden tilskud fra statskassen.

En genberegning af en fast Kattegatforbindelse med opdaterede trafiktal fra Landstrafikmodellen, som blev sat i gang i 2016, viser på linje med tidligere beregninger, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse ikke vil kunne finansieres alene af brugerne.

Anlægsomkostningerne for kyst-til-kyst forbindelsen og de nødvendige landanlæg på anslået 124 mia.kr. vil ikke kunne dækkes af brugerbetalingen, men vil kræve et betydeligt statsligt finansieringsbidrag på 42 mia. kr.

 • GRAFIK: Rejsetidsbesparelse fra København

  Kører man i bil fra København til det nord- og nordøstlige Jylland, vil det tage op til halvanden time mindre som følge af den forbedrede tilgængelighed, der vil kunne opnås med en fast Kattegatforbindelse.


  Som nævnt vil en ny fast forbindelse på tværs af landet medføre færre biler på Storebæltsbroen.

  Det betyder, at bilisterne også her vil opnå at komme hurtigere frem og tilbage mellem Sjælland og Jylland / Fyn.
  Et omfattende projekt som en Kattegatforbindelse har således ikke kun konsekvenser umiddelbart dér, hvor den bliver bygget, men effekterne kan også ses andre steder i landet.

   

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har derfor bedt Vejdirektoratet om at se på en ren vejforbindelse over Kattegat. Den skønsmæssige vurdering er, at en sådan forbindelse vil kunne blive finansieret af brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år.

"Det er en gammel drøm at binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen med en fast forbindelse over Kattegat, men det har hidtil forekommet økonomisk urealistisk. Nu viser det sig, at økonomien ser ud til at hænge sammen, hvis man bygger en ren vejforbindelse, så det bør vi undersøge nærmere", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Der er tale om en skønsmæssig vurdering fra Vejdirektoratet, som er forbundet med stor usikkerhed. Ministeren vil derfor – med opbakning fra transportordførerne fra regeringen og Dansk Folkeparti - igangsætte en nærmere undersøgelse af potentialet for en ren vejforbindelse over Kattegat. Den vil bl.a. omfatte et opdateret anlægsskøn og en opdateret trafikprognose, hvor der også tages hensyn til den seneste aftale om takstnedsættelse på Storebælt.

Den nærmere undersøgelse forventes at være klar til december 2018.