Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

God og sikker start på livet

Sundhedsministeren besøger fødeklinik for at følge op på fødselspakken, som regeringen lancerede tidligere på året

Sundheds- og Ældreministeriet

Antallet af fødsler fortsætter med at stige, viser tal fra Danmarks Statistik. 

”Det er alt i alt positivt! Men det betyder også, at der kan blive travlt på landets fødeafdelinger, hvis ikke vi tænker os om i tide. Derfor har vi lanceret en fødselspakke, som skal bidrage til, at alle kommende forældre også fremover får en tryg og god fødsel,” siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V).

Sådan sagde sundhedsministeren i januar da fødselspakken blev lanceret - og med besøget på Storkereden i Slagelse følger ministeren op på fødselspakken.

Ministeren har defineret fire målsætninger for fremtidens fødselsindsats: 

 • 1) Skræddersyede forløb

  Sundhedsstyrelsen er i gang med at revidere anbefalingerne for svangreomsorgen i Danmark.

  Anbefalingerne skal ligge klar i 2019 og vil indebære anbefalinger for, hvordan fødeafdelingerne kan opnå mere individuelle og mere sammenhængende fødselsforløb og styrket indsats over for sårbare gravide.

  Styrelsen skal lægge vægt på fleksibilitet, sammenhæng, tidlig opsporing samt medinddragelse af både gravide og gravides partnere.

   

 • 2) Gode fødesteder

  Sundhedsstyrelsen skal udarbejde konkrete anbefalinger for organiseringen af fødestederne med fokus på sundhedsministerens mål om, at alle gravide skal kunne føde i trygge og rolige omgivelser på hospitalet eller i hjemmet.

  Anbefalingerne forventes færdige i løbet af 2018.

   

 • 3) Sundt arbejdsmiljø

  Regionerne anbefales at bruge de 50 mio. kr. på ØA18 til at styrke arbejdsmiljøet ud fra målsætningen om, at arbejdet på landets fødeafdelinger skal være tilrettelagt, så medarbejdernes faglige ekspertise og kunnen bliver brugt der, hvor det kommer de fødende og nyfødte til størst gavn.

   

 • 4) Bedre digital tilgængelighed

  Udvikling af en digital svangreskabsjournal, der kan gå på tværs af de forskellige områder og erstatte den fysiske vandrejournal, som gravide i dag har med til jordemoder og læge.

  Det forventes, at den elektroniske svangrejournal på sigt kan tilgås af relevante sundhedspersoner direkte i almen praksis’ lægesystemer og i de elektroniske patientjournaler på sygehusene.

  Borgerne skal kunne tilgå journalen på sundhed.dk, hvor der vil være mulighed for at udfylde oplysninger forud for konsultation. Derudover skal der anvendes flere patientrapporterede oplysninger om graviditet, fødsel og barsel.

Med fødselspakken lægger sundhedsministeren vægt på, at gravide kvinder har forskellige behov, der kan handle om alt fra et ønske om hjemmefødsel til ekstra konsultationer op til fødslen.

”De gravide kvinder og deres partnere skal inddrages mere i, hvordan fødeafdelingen tilrettelægger det bedst mulige fødselsforløb for dem. På den måde kan vi også tage bedre hånd om særligt sårbare eller udsatte gravide og nyfødte,” siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at revidere anbefalingerne for svangreomsorgen i Danmark. Anbefalingerne skal ligge klar i 2019, og fødselspakken lægger nu op til, at anbefalingerne i højere grad målrettes mere individuelle og sammenhængende fødselsforløb.

Væk med dårligt arbejdsmiljø

De faglige organisationer på fødselsområdet har længe ønsket politisk fokus på fødselsområdet.

”Det har vi ikke glemt, og derfor skal vi ikke kun sikre de gravide kvinder, men også fødeafdelingernes personale. For det gavner hverken personalet eller de fødende, at jordemoderen, fødselslægen eller sygeplejersken går ned med stress,” siger sundhedsministeren.

Hun opfordrer derfor til, at regionerne bruger de øremærkede 50 mio. kr. på økonomiaftalen for 2018 specifikt til at sikre et sundt arbejdsmiljø på fødeafdelingerne.

pdf (2,72 Mb)