Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Energiudspillet: Din elregning bliver billigere

En typisk familie med to børn vil skulle betale omkring 1.400 til 1.600 kr. mindre i elafgift om året.

Statsministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Note: Regeringen foreslår en lempelse af elafgiften på i alt 25 øre/kWh, der indfases fra 2019 til 2025. Anm.: Afgiftslempelserne er opgjort med udgangspunkt i familiemedlemmernes familieækvivalerede disponibleindkomst og en estimeret sammenhæng mellem denne og lempelserne. Opgørelsen er ekskl. lempelse af elvarmeafgiften. Kilde: Finansministeriets beregninger på basis af Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse, en stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen og Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel.

Regeringen vil med sit energiudspil gøre energien grønnere og billigere. Det betyder blandt andet at danskerne vil spare penge på elregningen.

Lempelsen af den almindelige elafgift svarer til en indkomststigning på mellem 550 og 625 kr. for typiske grupper af enlige uden børn. For typiske parfamilier med 2 børn udgør den umiddelbare lempelse i størrelsesorden 1.400 til 1.600 kr., mens den for et typisk pensionistpar udgør ca. 900 kr.

Konkret foreslår regeringen at lempe henholdsvis elafgiften med i alt 25 øre/kWh, der indfases fra 2019 til 2025, samt elvarmeafgiften fra ca. 30 øre/kWh til ca. 15 øre/kWh fra 2021. Kun lempelsen af elafgiften er medregnet i grafikken herover og tabellen herunder. 

Anm.: Afgiftslempelserne er opgjort med udgangspunkt i familiemedlemmernes familieækvivalerede disponible indkomst og en estimeret sammenhæng mellem denne og lempelserne. Opgørelsen er ekskl. lempelse af elvarmeafgiften, da antallet af elopvarmede husstande er relativt begrænset. I dag er der ca. 120.000 husstande, som bliver varmet op primært med elradiator. I et parcelhus på 140 m2 med installeret varmepumpe som varmekilde skønnes afgiftslempelsen på elvarme at svare til en lempelse på ca. 1.400 kr. inkl. moms årligt. Der er i alt ca. 60.000 husstande, der bliver varmet op primært via varmepumpe. Typerne af enlige er antaget at være ikke-forsørgere, mens parfamilierne i beskæftigelse er antaget at have 2 børn. Kilde: Egne beregninger på basis af Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse, en stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen samt Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel.

Initiativerne indebærer også en lempelse for virksomhederne og vil herudover bidrage til øget produktivitet.

Indregning af lempelser for erhverv på 0,7 mia. kr. og øget produktivitet svarende til ca. 0,15 mia. kr. i øget BNP gennem nedvæltning i løn eller overvæltning i priser øger husholdningernes samlede lempelse til 650-825 kr. for enlige uden børn og til 1.825-2.375 kr. for typiske par med 2 børn.

For det typiske pensionistpar udgør den samlede lempelse omkring 1.100 kr.

Herunder finder du uddybende faktaark om beregningerne. 

pdf (196 Kb)
pdf (181 Kb)