Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danmarkshistoriens største havvindmøllepark

Danmark er globalt førende inden for havvind med virksomheder i verdensklasse.

Statsministeriet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Danmark er globalt førende inden for havvind med virksomheder i verdensklasse. Danmark er i en unik position til fortsat at udbygge med havvind. Danmarks vindressourcer er blandt de bedste i verden. Regeringen vil sikre, at disse potentialer udnyttes mest muligt.

Regeringen foreslår:

 • Udbud af ny havvindmøllepark på op til 800 MW til nettilslutning i perioden 2024-2027. Udbud afgøres i 2021.
 • Gennemførelse af en storskala-screening af et udvalg af mulige placeringer til ny havvind på op mod 10 GW.
 • At der i 2022 tages beslutning om mere havvind inden 2030.
 • Udvidelse af den kommunale indsigelsesret fra 8 km til 15 km fra kysten.
 • Igangsættelse af analyser for optimale markedsrammer for havvind fremadrettet.
 • Baggrund

  Danmark skal bevare sin position som verdens førende havvindnation, og ny havvind skal bidrage markant til opnåelsen af regeringens målsætning om, at mindst 50 pct. af energibehovet i Danmark er dækket af vedvarende energi i 2030. Omkostningerne til udbygning af havvind er faldet markant de seneste år.

  Regeringen ønsker at sikre optimale markedsrammer for at understøtte, at havvindspotentialet snarest muligt kan udnyttes kommercielt uden offentlig støtte. Danmark har i årevis konkurrenceudsat havvind gennem udbud og dermed bidraget til at reducere prisen på havvind væsentligt.

  Regeringen ønsker at udbyde danmarkshistoriens hidtil største havvindmøllepark på ca. 800 MW. Havvindmølleparken vil forøge den samlede mængde af havvind i Danmark med ca. en tredjedel. Der kan blive tale om et multisite udbud. Hvorvidt der skal være én eller flere mulige placeringer for den udbudte park vil afvente resultatet af en finscreening.

  Regeringen ønsker, at parken opføres hurtigst muligt. Der skal dog tages højde for en række hensyn, bl.a. nødvendige VVM- og fugleundersøgelser og behov for en god budproces, der kan sikre størst mulig konkurrence og dermed lavest mulig pris. For at sikre et attraktivt udbud, der passer ind hos de store internationale aktørers portefølje, bør vinduet for nettilslutning ikke begrænses for meget.

  Det er regeringens ambition, at der skal etableres mere havvind frem mod 2030. Regeringen vil i 2022 træffe beslutning herom.

  Kommunernes indsigelses udvides
  Havvindmøller tæt på kysten kan have stor visuel effekt på kystlandskabet, og i takt med at der udvikles større havvindmøller, bør kommunernes muligheder for indsigelse udvides, så der kan opnås lokal opbakning til projekterne. Derfor foreslår regeringen, at området for kommunal indsigelsesret udvides fra 8 km til 15 km.

  Nordsøsamarbejdet skal fremme havvind på markedsvilkår
  Regeringen ønsker, at Nordsøen udvikler sig til et globalt førende område for havvind, hvor nye parker opstilles uden støtte. Der er et enormt potentiale – også for dansk erhvervsliv.

  Danmark overtager i sommeren 2018 formandskabet for Nordsøsamarbejdet om havvind.

  Her vil regeringen arbejde offensivt for konkrete tiltag, der fremmer havvind på markedsvilkår.9 Regeringen foreslår ligeledes igangsættelse af en havvindsanalyse, der bl.a. skal bidrage til at sikre de mest optimale markedsrammer for at understøtte,
  at havvindpotentialet hurtigst muligt kan udnyttes kommercielt. Analysen skal også se nærmere på, hvordan de danske styrkepositioner inden for havvind og offshore kan fremmes som led i kommercialiseringen.

  Energinet er i samarbejde med den hollandske og tyske TSO10 i gang med at undersøge mulighederne for etablering af såkaldte ”hubs”, hvor storskala opsamling og transmission af havvindmøllestrøm kan udgå fra. Analysen vil danne grundlag