Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Lettere at få tilladelse til at skyde problemulve

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er klar med ny definition af, hvornår ulve udgør et problem, og dermed kan skydes.

Miljø- og Fødevareministeriet
Billede af en ulv

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er klar med ny definition af, hvornår ulve udgør et problem og dermed kan skydes.

Det bliver nu lettere at få tilladelse til at skyde en ulv, der gentagne gange angriber husdyr på trods af forsøg på at holde den væk. Eller ulve, der gentagne gange nærmer sig mennesker eller fx over flere dage bliver set tæt på legepladser og institutioner.

"For mig er det vigtigt, at vi hjælper de mennesker, der har haft ulven tæt inde på livet og har oplevet angreb på husdyr. Det har været for svært at finde ud af, hvornår en ulv udgør et problem, så den må skydes. Og reglerne for at få en tilladelse til at skyde en problemulv har været for snævre. Det retter vi nu op på, så der i fremtiden bliver flere situationer, hvor der kan gives tilladelse til at skyde problemulve," siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Det vil altid være Miljøstyrelsen, der ud fra en konkret vurdering tager stilling til en tilladelse til at skyde en problemulv. 

Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, siger: 

"Dansk Folkeparti lægger stor vægt på, at det skal være lettere at regulere problemulve. Det bliver det nu. Vi lægger også stor vægt på, at sagen skal tages op med EU for at se, om vi kan få mere fleksible regler." 

Liberal Alliances miljø- og landbrugsordfører, Carsten Bach, siger: 

"For Liberal Alliance har det været vigtigt at få en definition af problemulve, som er klar, så det er tydeligt, hvornår en ulv er en problemulv, samtidig med at vi udvider muligheden for at få tilladelse til at skyde en problemulv."

Det Konservative Folkepartis landbrugs- og fødevareordfører, Orla Østerby, siger: 

"Jeg lægger stor vægt på, at der kommer flere redskaber til at håndtere ulven, så vi kan tage hensyn til de mennesker i Vestjylland, som lever tæt på ulvene. Det er den nye definition med til." 

Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen siger:

"For Venstre er det afgørende, at vi får strammet op på reglerne, så flere ulve kan skydes, når de har en adfærd, der er problematisk over for mennesker eller husdyr. Det får vi med den nye definition på problemulv."

Den nye og udvidede definition bliver en del af Vildforvaltningsrådets arbejde med at lave en ny forvaltningsplan for ulven. Vildtforvaltningsrådet rådgiver ministeren, og forventes at aflevere et udkast til en ny forvaltningsplan for ulven efter sommerferien.

Naturstyrelsen opretter en ny ulvehotline, hvor dyreholdere fra 1. juli 2018 kan få hurtig hjælp ved et formodet ulveangreb. 

Sideløbende arbejder Jakob Ellemann-Jensen også på, at der på EU-niveau bliver mere fleksible rammer for regulering af problemulve. Flere andre lande omkring Danmark har også oplevet problemer med ulven, og miljø- og fødevareministeren har været i dialog med den tyske regering om, hvordan EU-reglerne på området kan ændres.

Læs den udvidede definition af problemulve.