Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Det skal være slut med dispensation for brug af styrthjelm

"Der er en del rockere på motorcykler, der kører rundt uden styrthjelm. Det er jo næppe alle sammen, der har en god lægelig grund til det."

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet

Knallert- og motorcykelkørere har i dag mulighed for at søge om fritagelse for at bruge styrthjelm, hvis der foreligger en lægeattest, eller der er tale om ikke-lægelige forhold som for eksempel personer, der bærer en turban, der gør det umuligt for føreren også at bære hjelm under kørsel.

Det vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nu ændre på. I samarbejde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer han derfor i dag en ændring til bekendtgørelsen om styrthjelm, som betyder, at det i fremtiden ikke skal være muligt at blive fritaget for at bære styrthjelm i trafikken.

"Der er markant højere risiko for at blive dræbt eller alvorligt skadet i trafikken, når man kører på knallert eller motorcykel sammenlignet med andre transportformer. Det er derfor afgørende for knallert- og motorcykelkøreres trafiksikkerhed, at man bærer styrthjelm, og derfor bør der ikke være nogen undtagelser", forklarer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Ingen undtagelser
Den holdning deler sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

"Vi har jo nok alle set ude på vejene, at der er en del rockere på motorcykler, der kører rundt uden styrthjelm. Det er jo næppe alle sammen, der har en god lægelig grund til det. Vi skal selvfølgelig på ingen måde acceptere rockertyper, der enten snyder eller decideret truer sig til en lægeerklæring, der giver dem en dispensation til at køre motorcykel uden hjelm. Det skal der sættes en stopper for, og det gør vi så nu", siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Ifølge transport-, bygnings- og boligministeren bør der heller ikke være nogen, der oplever, at færdselsloven giver dem en kattelem til at omgå loven.

"Vi ser især, at visse motorcykelmiljøer, som beskæftiger sig med kriminalitet, ikke bærer styrthjelm. Det krænker retsfølelsen blandt os andre, at de føler sig hævet over loven på den måde, for der er ingen saglige begrundelser for, at nogen skal undtages fra kravet om at bære styrthjelm", siger ministeren.

Ændringen til bekendtgørelsen bliver sendt i offentlig høring den 1.november 2018. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.