Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Det skal koste dyrt at sælge ulovligt legetøj

Farlig kemi i legetøj fører nu til, at erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren skærper straffen for ulovligt legetøj.

Miljø- og Fødevareministeriet

Det skal være lettere for myndighederne at politianmelde virksomheder, som bryder legetøjsreglerne og f.eks. sælger legetøj med ulovlige kemiske stoffer.

Som legetøjsreglerne er i dag, kan tilsynsmyndigheden kun politianmelde overtrædelser, som er begået med forsæt, men det er ofte rigtig vanskeligt at bevise, at nogen har overtrådt reglerne med vilje.

Ved at ændre reglerne bliver det muligt også at straffe, når virksomhederne sløser med tingene, og det bliver nemmere for tilsynsmyndigheden at løfte bevisbyrden, så grundlaget for en politianmeldelse bliver bedre.

"Vi kan ikke acceptere, at der sælges legetøj i Danmark, som skader vores børn. Derfor har jeg sammen med erhvervsministeren set på, hvordan vi får virksomhederne til at overholde reglerne. Fremover skal vi også kunne straffe de virksomheder, der sløser med sikkerheden, og på den måde bliver virksomhederne i højere grad stillet til ansvar for, hvad de sælger", siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

"Forældre skal trygt kunne købe legetøj i danske butikker. Det er i legetøjsbranchens egen interesse, at vi nu gør det lettere at komme efter de brodne kar. Nogle danske virksomheder bruger i dag rigtig mange ressourcer på at sikre, at deres varer er i orden. Den her regelændring vil komme disse virksomheder til gavn, og slå hårdere ned på dem, der ikke følger loven. Jeg tror på, at det vil få de virksomheder, som måske ikke var så grundige før, til at blive endnu mere bevidste om reglerne", siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Flere aktuelle sager
Ulovlige kemikalier i legetøj som squishies, slim og bolde har understreget behovet for at kunne slå hårdere ned på virksomheder, som sælger ulovligt legetøj.

Det er Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, som kontrollerer indhold og afgivelse af kemiske stoffer i legetøj i Danmark, mens det er Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet, der fører kontrol med den generelle sikkerhed og mærkning af legetøj. Erhvervsministeriet har det overordnede ansvar for legetøjsbekendtgørelsen, der nu bliver ændret.

De nye regler træder i kraft til juli 2019. Strafbestemmelserne er ikke blevet ændret siden 2011.