Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Det lokale politi styrkes markant

Politiet er kommet for langt væk fra borgerne de seneste år. 14 initiativer skal sikre et stærkere og mere synligt lokalpoliti.

Justitsministeriet

Terrorbevogtning og grænsekontrol har i de seneste år påvirket politiets tryghedsskabende og borgernære arbejde.

Det har haft konsekvenser for borgernes oplevelse af politiet som en nærværende og serviceorienteret myndighed. Justitsminister Søren Pape Poulsen lancerer derfor udspillet ’Nærhed og Tryghed’.

Mere synligt politi

Med udspillet styrker ministeren det lokale politiarbejde markant og sikrer, at alle politikredse fremover får dedikerede lokalbetjente, der skal være synlige i lokalsamfundene.

Ministeren tilfører 150 politibetjente til de 250 betjente, der allerede i dag arbejder med det lokale politiarbejde, så borgerne i højere grad oplever, at politiet er tæt på.

 • De 14 initiativer

  Det nære og lokale politi:

  1. Styrkelse af det lokale politiarbejde
  2. Flere mobile politistationer
  3. Tryghedsopfølgning
  4. Bestil en betjent
  5. Målrettet tryghedspatruljering
  6. Styrket fokus på responstider
  7. Mere service og betjening i politiuddannelsen
  8. Evaluering af erfaringerne med kredsråd

  Den gode kontakt:

  1. Borgerrådgivere
  2. Bedre hjælp til ofre
  3. Bedre service på 112 og 114
  4. Bedre online service og tilgængelighed
  5. Fokus på korrekt registrering af borgernes henvendelser
  6. Løbende og systematisk opfølgning på klager

Det nære og lokale politiarbejde skal sikre, at politiet er synligt og tilgængeligt i hele Danmark, og at betjentene arbejder der, hvor borgerne er. Derfor skal alle politikredse anskaffe en mobilpolitistation, der kan komme ud i alle de mindre bysamfund, hvor der ikke er en fast politistation.

Lokalbetjentene skal også arbejde med systematisk tryghedsopfølgning over for borgere, der har følt sig utrygge. Det betyder, at betjentene i fremtiden vil køre ud eller ringe til borgerne, hvis der er behov for en opfølgende kontakt.

Bestil en betjent

Det bliver samtidig muligt at bestille en betjent, hvis man for eksempel gerne vil høre mere om, hvordan man sikrer sig mod indbrud, eller tale med en betjent om tryg adfærd på internettet.

”Myndighederne er kommet for langt væk fra borgerne de seneste år. Det gælder også vores politi. Den udvikling skal vi have vendt, for vores politi skal være til stede i hele landet. Vi styrker det lokale politi markant med 150 betjente og sikrer, at alle politikredse får en mobil politistation, så politiet kan skabe tryghed og synlighed i alle egne af Danmark. Det er vigtigt for mig, at politiet er til stede i de egne af landet, hvor der er langt mellem husene, og at politiet kommer til borgerne – ikke omvendt. Alle danskere har krav på et nærværende politi, der skaber tryghed", siger justitsminister Søren Pape Poulsen

 

pdf (1,68 Mb)

Ministerens udspil sikrer desuden, at politiet fremover øger fokus på at yde en god service over for borgerne. Det gælder ikke mindst i forhold til ofre for forbrydelser, der skal have en bedre hjælp fra politiet.

For eksempel får politikredsene en borgerrådgiver, så borgerne får en enkel indgang til politiet, der kan besvare spørgsmål, forklare næste skridt i sagen og oplyse om støttemuligheder.  

Bedre service på 112 og 114

Der kommer bedre service på 112 og 114. Politiet får professionelle samtaleinstruktører, så medarbejderne får større mulighed for at hjælpe i samtalen og sikre, at borgeren føler sig hørt og godt behandlet. Den teknologiske understøttelse af politiets arbejde får også et markant løft. Mobilopkald til alarmcentralen bliver i den nærmeste fremtid automatisk lokaliseret, så man ikke længere behøver at oplyse den eksakte adresse, når man har behov for hjælp. 

”Når man har brug for politiet, skal man mødes af et serviceorienteret og tilgængeligt politi, som tager ens henvendelse alvorligt. Med udspillet sætter vi borgerne i centrum. Det skal være tydeligt, at det nære politiarbejde og den lokale tilstedeværelse er en selvstændig kerneopgave for politiet”, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.