Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Kreative erhverv kan bidrage til Danmarks vækst

Danmark skal indtage en position som internationalt førende vækstmiljø. Læs Vækstteam for kreative erhvervs anbefalinger til regeringen.

Erhvervsministeriet
Kulturministeriet
Udenrigsministeriet
Se video fra pressemødet

Vækstteam for kreative erhverv har afleveret sine anbefalinger til regeringen, der skal hjælpe Danmark med at indtage en position som internationalt førende vækstmiljø.

De danske kreative erhverv har i dag 79.200 ansatte, omsætter for 248 mia. kr. og eksporten er steget fra 48 mia. kr. i 2009 til 92 mia. kr. i 2016. De kreative erhvervs andel af Danmarks samlede eksport er derfor steget til tæt ved 8,5 pct. i 2016.

Vækstteamets analyser viser på den måde, at de kreative erhverv er en vigtig nøgle til at låse op for fremtidig vækst i Danmark. Ny teknologi giver nye muligheder - men markedet ligger i at omsætte teknologien i forretningsmodeller, services og produkter, som skaber værdi for kunden. Her giver Danmarks unikke kreative DNA en konkurrencefordel.

”De kreative erhverv er en styrkeposition i dansk økonomi med flotte tal for både eksport, beskæftigelse, omsætning og værdiskabelse. Jeg glæder mig derfor til at dykke ned i vækstteamets idéer, som jeg vil tage med mig i det videre arbejde med at styrke de kreative erhverv i Danmark og gøre dem endnu mere konkurrencedygtige", siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

”Jeg ser frem til at se nærmere på vækstteamets anbefalinger og deres bud på, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for kreative iværksættere og virksomheder, så vi kan få endnu flere dygtige, kreative ildsjæle og virksomheder ud i verden. Det er til gavn for både erhvervslivet og for væksten i Danmark", siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

”Vi kan være stolte af det danske kreative DNA. Det skal klart styrkes, og dette inspirerende og værdifulde samarbejde i spændingsfeltet mellem kultur og kreative erhverv er en vækstmotor, skal sættes endnu mere i spil. Vækstteamets rapport gør det også tydeligt, at håndhævelse af immaterielle rettigheder er svært i en digital økonomi – det stiller nye krav", siger kulturminister Mette Bock.

Svært at kopiere det kreative danske DNA
Vækstteamet peger på, at efterspørgslen efter de kreative kompetencer stiger globalt, da de kreative kompetencer hjælper med at bygge bro mellem teknologi og menneskelig adfærd.

Kreativitet styrker evnen til via brugerinddragelse, formgivning, fortællinger, lys, lyd, billeder mv. at skabe æstetiske og anvendelige løsninger, som skaber merværdi for brugeren og kan knytte forbrugeren til virksomheden, da den taler til kundens værdier og følelser.

Vækstteamet understreger, at danske værdier og historie som fx lav magtdistance, tillid, respekt for mennesker og miljø mv, har resulteret i et helt unikt dansk kreativt DNA, der afspejler sig i de løsninger, som udarbejdes. Det er noget, der er global efterspørgsel på, og giver Danmark et konkurrenceparameter, som det er svært at kopiere.

På finanslovsforslaget for 2019 er der afsat en samlet pulje på 205 mio. kr. fra 2019-2022 til at følge op på anbefalinger fra de fire vækstteams, der forventes at afrapportere frem mod jul, herunder Vækstteam for kreative erhverv.

Vækstteamet kommer med 21 konkrete anbefalinger på, hvordan Danmark kan udnytte de muligheder, der er for vækst og udvikling for kreative erhverv som design, mode, film, tv-serier, spil og arkitektur i lyset af de udfordringer og muligheder, som digitaliseringen giver.

 

Peger på indsatser på fem områder
Vækstteamet peger på i alt fem områder, hvor de mener, der bør sættes ind fra politisk hold:

  • Der skal skabes bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Blandt andet ved at etablere Danish Creative Factories der skal være et iværksætter- og innovationsmiljø, hvor virksomheder, studerende og forskere samarbejder om at skabe nye forretningsmodeller og løsninger med udgangspunkt i kreativitet, teknologi og forretningsforståelse.
  • Der skal skabes bedre adgang til risikovillig kapital til nye og digitale forretninger., hvilket skal sikre, at de kreative virksomheder vækster i Danmark frem for at flytte til udlandet. Blandt andet skal Vækstfonden m.fl. bruge nye præstationsindikatorer (KPI'er) og risikoberegningsmetoder ved investeringer i digitale kreative forretninger. Samtidig skal flere kulturevents kunne opskaleres.
  • Offentlig-privat samspil skal sikre innovative udviklingsmiljøer. Det skal være billigere for virksomhederne at byde på offentlige opgaver, og det offentlige skal være bedre til at anvende de udbudsmodeller, der fremmer innovation og bæredygtighed og klyngerne i de kreative erhverv skal samles.
  • Vi skal have en mere effektiv håndhævelse af immaterielle rettigheder, da ifølge vækstteamet er for nemt og udbredt at være digital tyv i Danmark i dag, hvilket afholder virksomheder fra at investere.
  • Der skal skabes øget international synlighed og eksport. Vækstteamet foreslår blandt andet at etablere et offentligt-privat partnerskab om at videreudvikle og markedsføre en fælles fortælling om Danmarks kreative DNA internationalt og styrke eksporthjælp til SMV’er. Samtidig skal en treårig forsøgsordning med produktionsrabatter for film, efterproduktion, animation mv. udligne den ulige internationale konkurrence.

 

pdf (13,75 Mb)