Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Dansk økonomi står stærkt

BNP vokser med 1,9 procent i 2018 - og forventes at vokse 1,7 procent i 2019. Det betyder, at beskæftigelsen stiger med næsten 70.000 personer i løbet af 2018 og 2019.

Finansministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Dansk økonomi har taget hul på en højkonjunktur.

Flere end nogensinde før er i job, arbejdsstyrken har sat rekord, og velstanden har aldrig været større.

Virksomhederne melder imidlertid også om mangel på arbejdskraft, og fremgang i beskæftigelsen vil i de kommende år øge presset på arbejdsmarkedet. Det fremgår af regeringens nye prognose for dansk økonomi, Økonomisk Redegørelse, maj 2018.

Højeste vækst i mere end ti år

Væksten i BNP er de seneste par år gradvist steget til omkring 2 pct. og er dermed den højeste i mere end ti år. Væksten drives både af en stærk privat indenlandsk efterspørgsel og et solidt bidrag fra eksporten.

Forudsætningerne er på plads for, at højkonjunkturen kan fortsætte, blandt andet i kraft af reformer, der også i de kommende år udvider arbejdsstyrken. Stigende pres på virksomhedernes produktionskapacitet og mere udbredt mangel på arbejdskraft ventes imidlertid at begrænse mulighederne for vækst, så væksten efterhånden bøjer af.

Væksten i BNP skønnes at blive 1,9 pct. i 2018 og 1,7 pct. i 2019. Væksten ventes at løfte beskæftigelsen med næsten 70.000 personer i løbet af 2018 og 2019.

”Der er god grund til at glæde sig over, at dansk økonomi står stærkt. Beskæftigelsen er på det højeste niveau nogensinde, og historisk mange er blevet en del af arbejdsmarkedet. Den gode udvikling i dansk økonomi er ikke kommet af sig selv. Den er godt hjulpet på vej af reformer. Det er min klare ambition, at vi skal fortsætte ad det spor. Det er ikke en løsning at vende det døve øre til, når virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft. Vi skal bruge de gode tider til at trimme dansk økonomi", siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Målet er langvarigt opsving

Fremgangen i dansk økonomi bæres af privatforbrug, private investeringer samt eksport. Den økonomiske politik planlægges efter at dæmpe kapacitetspresset og øge mulighederne for et langvarigt opsving. Den dæmpende effekt af finans- og strukturpolitikken afspejler blandt andet, at de senere års strukturreformer udvider arbejdsudbuddet og derigennem mindsker presset på arbejdsmarkedet.

”Væksten er solid, og der er udsigt til fortsat balanceret fremgang i dansk økonomi. Vi har styr på de offentlige finanser, og finans- og strukturpolitikken bidrager til den gode udvikling. Det er godt med en vækst på knap 2 procent om året, men der er ting, Danmark kan gøre endnu bedre. Vi skal udnytte de gode muligheder til at øge beskæftigelsen både for indvandrere og andre, der står uden for arbejdsmarkedet, vi skal styrke erhvervslivet og belønne alle dem, der knokler på arbejdsmarkedet med mere kernevelfærd og skattelettelser", siger finansminister Kristian Jensen.

Finansministeren præsenterer Økonomisk Redegørelse for Folketingets Finansudvalg, da økonomi- og indenrigsministeren holder orlov i forbindelse med sin datters fødsel.

pdf (2,38 Mb)